Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Vijesti


11.4.2012 0:00:00

Energetski forum u gradu Bjelovaru

U Bjelovaru je održan energetski forum na temu "Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi" koji organizira Grad Zagreb zajedno sa hrvatskim gradovima koji su uključeni u projekt Energy for Mayors sufinanciranim iz programa Intelligent Energy Europe (IEE).

8.4.2012 0:00:00

Svečano potpisivanje Memoranduma o razumijevanju u Sarajevu

U prostorijama Grada Sarajeva 05. travnja 2012., svečano je potpisan Memorandum o razumijevanju s ciljem stvaranja mreže energetski efikasnih glavnih gradova u jugoistočnoj Europi te implemetaciju projekta „Jačanje mreže energetski efikasnih glavnih gradova u jugoistočnoj Europi“.

23.3.2012 0:00:00

Seminar projekta "LEAP" u Londonu

U sklopu projekta Leadership for Energy Action and Planning (LEAP), predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivog razvoja, sudjelovali su na tematskom seminaru koji je održan u Londonu 21. i 22. ožujka 2012

8.3.2012 0:00:00

Suradnja glavnih gradova u regiji

U okviru projekta „Jačanje mreže energetski efikasnih glavnih gradova“, u Skopju je od 06.-07. ožujka 2012. održana radionica za prijavu projekata na EU fondove na kojoj su sudjelovali partneri projekta iz Grada  Zagreba, Podgorice, Skopja, Sarajeva i Tirane.

24.2.2012 0:00:00

Ankete u sektorima kućanstava i usluga

Prikupljanje podatka o potrošnji energije putem ankete u sektorima kućanstava i usluga provode anketari iz Energetskog instituta Hrvoje Požar i djelatnici Elektre Zagreb tijekom veljače i ožujka 2012.

9.2.2012 0:00:00

Europski INFO Dan 2012.

U organizaciji EACI-a (Executive Agency for Competitiveness and Innovation), u Bruxellesu je 24. siječnja 2012. održan europski Intelligent Energy Europe (IEE) Info dan 2012, na temu „Poziv IEE za dostavu projektnih prijedloga za 2012“.

25.1.2012 0:00:00

Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2012.

Grad Zagreb raspisao je Javni natječaj za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2012

23.12.2011 0:00:00

Grad Zagreb, sa EIHP i HAK, pokrenuo provedbu projekta „ECOWILL“

U sklopu provedbe mjera Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba i programa Inteligentna energija za Europu (IEE), Grad Zagreb je zajedno sa Hrvatskim autoklubom i Energetskim institutom Hrvoje Požar započeo s provedbom projekta ECOWILL (Ecodriving – Widespread Implementation for Learners and Licensed Drivers) – Masovna implementacija standarda eko vožnje u program izobrazbe kandidata za vozače i provedba kampanje među licenciranim vozačima.

1.12.2011 11:42:00

3. Godišnja svečanost Sporazuma Gradonačelnika u Bruxellesu

Hrvatski gradovi Opatija, Umag, Dugo Selo, Sveta Nedelja i Sisak, koji su u zajedno sa predstavnicima Grada Zagreba, Ivanić-Grada i REGEA-e predstavljali Hrvatsku.

10.11.2011 10:04:00

Rezultati javnog natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2011.

Nakon provedenog Javnog natječaja za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2011. gradonačelnik Grada Zagreba donio je Zaključak o utvrđivanju Liste prednosti korisnika sredstava za subvencioniranje troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba za 2011