Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Vijesti


30.11.2020 14:51:09

Zagreb Connect 2020.


19.11.2020 15:11:22

Održan „Smart City Expo World Congress 2020”

Program konferencije bio je fokusiran na izazove koje je pred svijet u globalu stavila epidemija COVID-19 te pametna rješenja koja su iz njih proizašla, poput većeg oslanjanja na digitalne načine komunikacije.

17.11.2020 10:54:35

Slika tržišta rada grada Zagreba

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Grada Zagreba (LPZ) kroz publikaciju "Slike tržišta rada u gradu Zagrebu - 2020." daje presjek stanja tržišta rada.