Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Električna energija

 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 158/13)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (NN 114/17, 50/18)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (NN 116/13, 38/14)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za opskrbu električnom energijom u okviru univerzalne usluge (NN 63/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 134/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 134/15)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta električne energije (NN 94/0738/12)
 • Pravilnik o korištenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 88/12)
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 132/1381/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/17)
 • Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 128/13)
 • Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (NN 84/13, 20/14, 108/15)
 • Odluka o iznosu naknada za sudjelovanje u sustavu jamstva podrijetla električne energije (NN 34/15)
 • Pravilnik o dodjeli i korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta (HEP-OPS 11/2009, 11/2010, 12/2010, 11/2011, 07/2012, 11/2012)
 • Pravila o korištenju prekograničnih prijenosnih kapaciteta (HOPS, 10/2016)
 • Pravila nestandardnih usluga HOPS-a i Cjenik nestandardnih usluga HOPS-a (HOPS, 3/2015)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za distribuciju električne energije (NN 104/15)
 • Metodologija za određivanje iznosa tarifnih stavki za prijenos električne energije (NN 104/15, 84/16) – neslužbeni pročišćeni tekst)
 • Pravila djelovanja tržišta električne energije (NN 135/06, 146/10, 90/12)
 • Pravila organiziranja tržišta električne energije (NN 121/15, 48/1650/18)
 • Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja subjektima odgovornim za odstupanje (NN 121/13, 82/14, 132/14)
 • Metodologija za pružanje usluga uravnoteženja električne energije u elektroenergetskom sustavu (NN 37/1142/11)
 • Metodologija za određivanje cijena za obračun električne energije uravnoteženja (NN 71/16112/16)
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje usluge uravnoteženja (NN 85/15)
 • Metodologija utvrđivanja podrijetla električne energije (NN 133/14)
 • Pravila o uravnoteženju elektroenergetskog sustava (HOPS, 5/20163/2017)
 • Metodologija za određivanje cijena za pružanje pomoćnih usluga (HOPS, 7/2016)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu novih korisnika mreže i za povećanje priključne snage postojećih korisnika mreže (NN 51/1731/18)
 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 28/06)
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage (NN 52/06)
 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava (NN 36/06)
 • Mrežna pravila prijenosnog sustava (NN 67/17)
 • Pravila o promjeni opskrbljivača električnom energijom (NN 56/1533/17) – neslužbeni pročišćeni tekst
 • Uredba o izdavanju energetskih suglasnosti i utvrđivanju uvjeta i rokova priključenja na elektroenergetsku mrežu (NN 7/18)
 • Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom (NN 14/06)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15)
 • Odluka o visini naknade za korištenje prostora koje koriste proizvodna postrojenja za proizvodnju električne energije (NN 84/13101/13, 72/15)
 • Pravila nestandardnih usluga ODS-a i Cjenik nestandardnih usluga ODS-a (HEP-ODS, 09/2016HEP-ODS, 09/2016)
 • Cjenik nestandardnih usluga
  • u djelatnosti distribucije električne energije,
  • u djelatnosti distribucije električne energije - Mjerne usluge,
  • u djelatnosti opskrbe električnom energijom tarifnih kupaca (HEP-ODS 08/2009)
 • Program za osiguranje i primjenu načela razvidnosti, objektivnosti i nepristranosti rada HEP - Operatora prijenosnog sustava d.o.o. (HEP-OPS, 5/2006)
 • Pravila o korištenju registra jamstva podrijetla električne energije (HROTE 16.04.2014.,HROTE 29.09.2016.)
 • Pravila primjene nadomjesnih krivulja opterećenja (HEP-ODS, 12/2017)
 • Odluka o određivanju tijela odgovornog za koordinaciju postupka izdavanja dozvola za projekte od zajedničkog interesa u energetskom sektoru (NN 137/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (NN 95/15)
 • Uredba o mjesečnom iznosu naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade i postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN 140/15)
 • Pravila postupanja u slučaju prekoračenja snage povlaštenog proizvođača električne energije (HERA, 2/2017)
 • Uvjeti kvalitete opskrbe električnom energijom (NN 37/1747/1731/18)
 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnih vodova (NN 43/17)
 • Pravila o priključenju na distribucijsku mrežu (HEP-ODS, 4/2018)
 • Pravila o priključenju na prijenosnu mrežu (HOPS, 4/2018)