Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Nafta i naftni derivati

  • Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN 19/14, 73/17)
  • Uredba o obveznim zalihama nafte i naftnih derivata (NN 27/03, 151/05)
  • Odluka o količini i strukturi obveznih zaliha nafte i naftnih derivata za 2013. (NN 35/13)
  • Plan intervencije u slučaju izvanrednog poremećaja opskrbe tržišta nafte i naftnih derivata (NN 111/12)
  • Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati Ministarstvu (NN 132/14; NN 16/15)
  • Plan osiguranja, dinamike formiranja i zanavljanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, organizacije skladištenja i regionalnog rasporeda (NN 149/09)
  • Pravilnik o izračunu prosječnog dnevnog neto uvoza, odnosno unosa, prosječne dnevne potrošnje i količina zaliha nafte i naftnih derivata (NN 132/14)