Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Plin

 • Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14, 18/18)
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 158/13, 74/17)
 • Obvezujuće tumačenje Općih uvjeta opskrbe plinom u dijelu koji se odnosi na promjenu opskrbljivača
 • Promjena opskrbljivača plinom - dodatne upute za postupanje i pojašnjenja
 • Opći uvjeti opskrbe plinom (NN 50/18)
 • Mrežna pravila plinskog distribucijskog sustava (NN 50/18)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (HROTE 3/2017)
 • Pravila o organizaciji tržišta plina (NN 50/18)
 • Mrežna pravila transportnog sustava (NN 50/18)
 • Pravila korištenja sustava skladišta plina (NN 50/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu (NN 34/18)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom od 1. travnja do 31. srpnja 2018. (NN 23/18)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 104/13)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 48/18) – stupa na snagu 15. lipnja 2018.
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (NN 127/17)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina za energetski subjekt Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, Zagreb (NN 137/15)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 85/13, 158/13, 118/15 - neslužbeni pročišćeni tekst – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za transport plina (NN 48/18) – stupa na snagu 15. lipnja 2018.
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za transport plina (NN 127/17)
 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za transport plina (NN 132/17) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 22/14)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 48/18) – stupa na snagu 15. lipnja 2018.
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za skladištenje plina (NN 126/16)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 110/17) – neslužbeni prijevod (unofficial translation)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 48/18) – stupa na snagu 15. lipnja 2018.
 • Odluka o indikativnim iznosima tarifnih stavki za prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina (NN 27/18)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 76/14)
 • Metodologija utvrđivanja naknade za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta (NN 48/18) – stupa na snagu 15. lipnja 2018.
 • Odluka o naknadi za priključenje na plinski distribucijski ili transportni sustav i za povećanje priključnog kapaciteta za regulacijsko razdoblje 2017. - 2021. (NN 122/16)
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 158/13, 91/16, 116/16132/17) – neslužbeni pročišćeni tekst))
 • Metodologija utvrđivanja cijene nestandardnih usluga za transport plina, distribuciju plina, skladištenje plina, prihvat i otpremu ukapljenog prirodnog plina i javnu uslugu opskrbe plinom (NN 48/18) – stupa na snagu 15. lipnja 2018.
 • Metodologija utvrđivanja cijene energije uravnoteženja plinskog sustava (NN 49/16)
 • Odluka o prosječnim cijenama radnog sata za pružatelje nestandardnih usluga u sektoru plina za drugo regulacijsko razdoblje 2017.-2021. (HERA, 11/2016)
 • Odluka o određivanju obveze proizvođaču prirodnog plina prodaje prirodnog plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je proizvođač prirodnog plina, prirodni plin proizveden na području Republike Hrvatske dužan prodavati opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 28/15)
 • Odluka o određivanju opskrbljivača na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
 • Odluka o cijeni plina po kojoj je opskrbljivač na veleprodajnom tržištu plina dužan prodavati plin opskrbljivačima u javnoj usluzi opskrbe plinom za kupce iz kategorije kućanstvo (NN 18/17)
 • Odluka o određivanju prioriteta prilikom provođenja postupka za raspodjelu kapaciteta sustava skladišta plina opskrbljivaču na veleprodajnom tržištu plina (NN 29/14)
 • Odluka o naknadi za organiziranje tržišta plina (NN 23/16)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (NN 31/14)
 • Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (NN 65/15)
 • Odluka o donošenju Plana intervencije o mjerama zaštite sigurnosti opskrbe plinom Republike Hrvatske (NN 78/14)
 • Kriteriji za izdavanje suglasnosti za izgradnju i pogon izravnog plinovoda (NN 78/17)
 • Pravila korištenja terminala za ukapljeni prirodni plin (NN 34/18)