Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Toplinska energija

 • Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/1495/15)
 • Opći uvjeti za opskrbu toplinskom energijom (NN 35/14)
 • Opći uvjeti za isporuku toplinske energije (NN 35/14129/15)
 • Mrežna pravila za distribuciju toplinske energije (NN 35/14)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije (NN 56/14)
 • Metodologija utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije (NN 56/14)
 • Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom (NN 154/08)
 • Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju (NN 99/14, 27/15, 124/15)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za usluge energetskih djelatnosti proizvodnje, distribucije i opskrbe toplinskom energijom za energetski subjekt HEP-Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15a, Zagreb, u Gradu Zagrebu (NN 134/12)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za proizvodnju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak, za energetski subjekt HEP - Proizvodnja d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (NN 105/14)
 • Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju toplinske energije za centralne toplinske sustave Zagreb, Osijek i Sisak za energetski subjekt HEP - Toplinarstvo d.o.o., Miševečka 15/a, Zagreb (NN 105/14)
 • Odluka o postupku provjere kriterija za izuzeće od obveze i izrade analize koristi i troškova proizvodnih postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije koja se koriste kod vršnih opterećenja i postrojenja za proizvodnju rezervne električne energije (NN 153/13)
 • Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (NN 1/14)