Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Objavljen Zakon o zaštiti zraka

U Narodnim novinama br. 130. od 16. studenoga 2011. godine objavljen je Zakon o zaštiti zraka. Ovim se Zakonom uređuje područje zaštite zraka, područje zaštite ozonskog sloja te područje zaštite klime odnosno smanjenja emisija stakleničkih plinova i prilagodbe klimatskim promjenama. Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
 
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti: Zakon o zaštiti zraka (»Narodne novine«, br. 174/04 i 60/08) te Pravilnik o izdavanju dozvole ili suglasnosti za obavljanje djelatnosti praćenja kakvoće zraka i praćenja emisija u zrak iz stacionarnih izvora (»Narodne novine«, br. 79/06).

Tekst Zakona o zaštiti zrakaIzvor: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
EKO vijesti iz drugih medija