Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Vlada prihvatila Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva

Zagreb, 29.09.2011. – Vlada Republike Hrvatske donijela je na današnjoj sjednici Zaključak kojim se prihvaćaju Strateške odrednice za razvoj zelenog gospodarstva – „Zeleni razvoj Hrvatske“. Radi se o strateškom dokumentu koji će poslužiti kao osnova za izradu konkretnih međuresornih aktivnosti kao temelja razvoja zelenog gospodarstva u Republici Hrvatskoj.

Inicijativa za Zeleni razvoj Hrvatske predviđa postupno preoblikovanje i novo fokusiranje razvojne politike, investicija i potrošnje prema posebnim sektorima, kao što su čistije tehnologije, energetska učinkovitost, zelena gradnja, obnovljiva energija, zeleni promet, vodno gospodarstvo, gospodarenje otpadom, održiva poljoprivreda i šumarstvo i održivi turizam.

Odrednice se ne temelje na osiguranju sredstava iz Državnog proračuna, već na korištenju Strukturnih fondova Europske unije, postojećih fondova i namjenskih sredstava u Republici Hrvatskoj (Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatske vode, Hrvatska banka za obnovu i razvitak) i kao najvažnije, na privlačenju domaćeg i inozemnog privatnog kapitala, te stranih investitora, u izgradnju, razvoj i transfer tehnologija.

Sredstva koja su planirana iz Državnog proračuna minimalna su i koristit će se za informiranje i educiranje građana o glavnim postavkama Strateških odrednica. Ostala sredstva koja idu iz izvanproračunskih stavki jesu sredstva koja će se po principu "onečišćivač plaća" preusmjeravati  na poticanje i financiranje aktivnosti predviđenih ovim odrednicama.
Ministarstvo zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva izradilo je Strateške odrednice u skladu s mjerom „Poticanje investicijskih projekata s naglaskom na zaštitu okoliša (zelene tehnologije)“ Plana provedbenih aktivnosti Programa gospodarskog oporavka s ciljem usmjeravanja razvoja države prema „zelenom gospodarstvu“, što podrazumijeva restrukturiranje poslovnog sektora i infrastrukture prema prirodnim, ljudskim i kapitalnim kapacitetima i potrebama, uz istovremeno učinkovito korištenje energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, učinkovito korištenje prirodnih resursa, stvaranjem manje otpada i smanjenjem socijalnih nejednakosti.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstvo poljoprivrede, ruralnog razvoja i ribarstva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo turizma  izradit će akcijske planove, odnosno odgovarajuće dokumente za provedbu Strateških odrednica za razvoj zelenog gospodarstva.
 


Izvor: Odjel za odnose s javnošću Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

EKO vijesti iz drugih medija