Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Broj tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) prijavljenih u ROO od 2008. do 2020. u Gradu Zagrebu

Od 2009. godine kad je uspostavljen Registar onečišćavanja okoliša (Internetska aplikacija ROO) do kraja izvještajne 2020. godine s područja Grada Zagreba, očekivano, registriran je najveći broj tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) u bazu ROO u usporedbi s brojem tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) na području ostalih županija u Republici Hrvatskoj.

Za izvještajnu 2020. godinu s područja Grada Zagreba u bazu ROO je prijavljeno 890 organizacijskih jedinica (lokacija) što predstavlja najveći udio od 15,1 % u ukupnom broju prijava organizacijskih jedinica (lokacija) u Republici Hrvatskoj.   

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode na stranici  http://roo.azo.hr/ redovito objavljuje podatke iz baze ROO na razini cijele Republike Hrvatske o broju organizacijskih jedinica po županijama.


Kronološki prikaz broja tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) u Gradu Zagrebu prijavljenih u ROO u razdoblju od 2008. do 2020. godine prikazuje trend laganog porasta broja tvrtki, ali i nagli pad prijava u ROO od 2015. godine. Pad prijava u bazu ROO  od 2015. godine može se dovesti u vezu s izmjenama odredbi Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) prema  kojemu su propisani viši pragovi za prijavu emisija u zrak, kao i za prijavu nastanka i/ili prijenosa opasnog i neopasnog otpada u odnosu na pragove propisane odredbama Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), a to znači manji broj zakonskih obveznika prijave u ROO od 2015. godine.