Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Broj tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) prijavljenih u ROO od 2008. do 2022. u Gradu Zagrebu

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Zavod za zaštitu okoliša i prirode na stranici  http://roo.azo.hr/ redovito objavljuje podatke iz baze ROO na razini cijele Republike Hrvatske (RH) o broju organizacijskih jedinica po županijama.

Od 2009. kad je uspostavljen Registar onečišćavanja okoliša (Internetska aplikacija ROO) do kraja izvještajne 2022. s područja Grada Zagreba, očekivano, registriran je najveći broj tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) u bazu ROO u usporedbi s brojem tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) na području ostalih županija u RH.
Kronološki prikaz broja tvrtki i organizacijskih jedinica (lokacija) u Gradu Zagrebu prijavljenih u ROO u razdoblju od 2008. do 2022. prikazuje trend laganog pada broja tvrtki. Nagli pad prijava u bazu ROO  od 2015. može se dovesti u vezu s izmjenama odredbi Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15) prema  kojemu su propisani viši pragovi za prijavu emisija u zrak, kao i za prijavu nastanka i/ili prijenosa opasnog i neopasnog otpada u odnosu na pragove propisane odredbama Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08), a to znači manji broj zakonskih obveznika prijave u ROO od 2015. U skladu s odredbama „novog“ Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša (NN 03/22) propisani pragovi prijave u ROO od 2015. do 2022. su ostali nepromijenjeni.  

Za izvještajnu 2022. s područja Grada Zagreba u bazu ROO je prijavljeno 907 organizacijskih jedinica (lokacija) što predstavlja, u usporedbi s drugim županijama, najveći udio od 14,9% u ukupnom broju prijava organizacijskih jedinica (lokacija) u Republici Hrvatskoj.