Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Najčešće postavljena pitanja o upotrebi korisničkog računa

Ako obveznik dostave podataka u bazu ROO za izvještajnu godinu utvrdi da na lokaciji nije došlo do značajnih promjena u odnosu na prethodne godine prijave, koristi dodijeljeni korisnički račun. Korisnički račun se jedanput dodjeljuje i isti se koristi za svaku izvještajnu godinu.

Ako obveznik dostave podataka u bazu ROO za izvještajnu godinu utvrdi da je na lokaciji došlo do promjena:

prestao s radom

            ili

nije obveznik dostave podataka za izvještajnu godinu

potrebno je informaciju o  promjeni statusa prijave obveznika u ROO dostaviti Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP)*. Informacija o promjeni statusa prijave obveznika dostavlja se direktno putem aplikacije ROO popunjavanjem poglavlja Promjena statusa u Glavnom izborniku. U slučaju dodatnih upita u vezi korisničkog računa obveznik ima mogućnost iste direktno dostaviti HAOP-u* putem HelpDesk-a.

*Od 27. prosinca 2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, sukladno članku 73. stavku 3.  Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o zaštiti okoliša (NN 118/18) preuzelo je sve poslove, prava i obaveze Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP) koja je izbrisana iz sudskog registra, 17.siječnja 2019.