Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zakonski okvir

Prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13153/1378/15, 12/18, 118/18Informacijski sustav zaštite okoliša sadrži podatke i informacije o stanju okoliša, opterećenjima i utjecajima na sastavnice okoliša, a člankom 151. stavkom 3. tog zakona propisan je Registar onečišćavanja okoliša (ROO). 

Podaci o emisijama onečišćujućih tvari u vode i/ili more, zrak i tlo, kao i informacije o opterećenjima okoliša otpadom prikupljaju se i obrađuju u Registru onečišćavanja okoliša (ROO).