Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Važne obavijesti obveznicima dostave podataka u ROO za izvještajnu 2018.

Obavijest o zaključavanju baze ROO


Baza ROO za izvještajnu 2018. službeno se zatvara 15. lipnja 2019. Nakon planiranog datuma zatvaranja baza ROO više neće biti dostupna za unos podataka kao ni za verifikaciju istih.