Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Akcijski plan energetski održivog razvitka – SEAP

Akcijski plan energetski održivog razvitka je temeljni dokument koji, na bazi prikupljenih podataka o zatečenom energetskom stanju, identificira te daje precizne i jasne odrednice za provedbu projekata energetskih ušteda, primjene mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva na gradskoj razini, a koji će rezultirati smanjenjem emisije CO2 za više od 20% do 2020.

Glavni ciljevi izrade i provedbe Akcijskog plana su:
  • Smanjiti emisije CO2 u svim sektorima provedbom mjera energetske učinkovitosti, korištenjem obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva, racionalnim upravljanjem potrošnjom, kontinuiranom edukacijom i drugim mjerama;
  • U što većoj mjeri pridonijeti sigurnosti i diversifikaciji energetske opskrbe grada;
  • Smanjiti energetsku potrošnju u sektorima zgradarstva, prometa i javne rasvjete;
  • Omogućiti pretvorbu urbanih četvrti u ekološki održiva područja.Akcijski plan se fokusira na dugoročne pretvorbe energetskih sustava unutar gradova te daje mjerljive ciljeve i rezultate vezane uz racionalno gospodarenje energijom, smanjenje potrošnje energije i emisija CO2.
Obveze iz Akcijskog plana odnose se na čitavo područje grada, kako javnog tako i privatnog sektora. Plan definira niz potrebnih aktivnosti u sektoru zgradarstva, prometa i javne rasvjete; ne uključuje direktno sektor industrije, budući da sektor industrije nije u neposrednoj nadležnosti gradova te se za njega trebaju razraditi posebne mjere u suradnji sa nadležnim subjektima na lokalnoj i nacionalnoj razini. Akcijski plan u svim svojim segmentima treba biti usuglašen s institucionalnim i zakonskim okvirima na EU, nacionalnoj i lokalnoj razini i donosi se za razdoblje do 2020.  
 
Akcijski plan izrađuje se sukladno Priručniku za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada kojim je Europska komisija propisala metodologiju i način izrade istog u cilju uspoređivanja postignutih rezultata između europskih gradova.
 
U fazi implementacije pojedinih Akcijskih planova, gradovi će Europskoj komisiji podnositi periodična izvješća o implementaciji i napretku u ostvarivanju zadanih ciljeva za što je razvijen i poseban obrazac za izvještavanje.

Više informacija o metodologiji pripreme, izrade, provedbe i praćenja  "Akcijskog plana energetski održivog razvitka" (SEAP) možete pronaći na www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html.