Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Koordinatori Sporazuma

Koordinatori Sporazuma, kao jedna od struktura potpore Sporazumu gradonačelnika, predstavljaju one javne uprave koje pružaju strateške smjernice, financijsku i tehničku podršku lokalnim samoupravama koje potpisuju Sporazum gradonačelnika, ali im nedostaju potrebne vještine i / ili resursi da ispune njihove zahtjeve.

Uz financijsku pomoć, koordinatori obično podržavaju potpisnike u izradi inventara emisija CO2 kao i u pripremi i provedbi njihovih Akcijskih planova održivog korištenja energije.

Postoje dvije vrste koordinatora:

 • Nacionalni koordinatori: nacionalna javna tijela, kao što su energetske agencije i ministarstva;
 • Teritorijalni koordinatori: decentralizirane vlasti kao što su regije, provincije ili skupine lokalnih vlasti.

Nacionalni i teritorijalni koordinatori prepoznati su od strane Europske komisije kao ključni saveznici Ureda Sporazuma gradonačelnika koji imaju odlučujuću ulogu u širenju Sporazuma prema lokalnim vlastima na svom teritoriju i pružanju tehničke, financijske, administrativne i političke podrške potpisnicima potrebne u ispunjavanju preuzetih obveza.
Sporazum gradonačelnika velik dio svog uspjeha duguje aktivnom sudjelovanje regija, provincija te energetskih agencija kao ključnih saveznika u prenošenju informacija te povećanju utjecaja Sporazuma.

Tko je podoban?

Provincije, regije, metropolitanska područja, grupe lokalnih vlast i sl., odnosno svako javno tijelo koje se službeno obvezalo da će provoditi strateške smjernice, financijsku i tehničku pomoć Potpisnicama Sporazuma biti će službeno prepoznato kao koordinator Sporazuma od strane Europske komisije.

Dok ranije spomenuta javna tijela sudjeluju kao Teritorijalni Koordinatori, tijela na nacionalnoj razini, poput ministarstava i energetskih agencija, također mogu biti uključena kao Nacionalni Koordinatori.

Lokalne i regionalne energetske agencije nisu direktno podobne no često su ovlaštene od strane javnog tijela da u njihovo ime podupiru lokalnu samoupravu. Kako je njihovo sudjelovanje izuzetno važno za postizanje uspjeha ove inicijative, potiču se na pridruživanje provincije ili regije sa svog područja.

 Koje su obveze?

 • Promovirati pristupanje Sporazumu gradonačelnika u lokalnim samoupravama na svojem teritoriju te omogućiti podršku i koordinaciju onima koji se odluče pristupiti Sporazumu;
 • Omogućiti tehničku i stratešku pomoć lokalnim samoupravama koje su spremne pristupiti Sporazumu, ali im nedostaju potrebna sredstva za pripremanje Akcijskog plana energetski održivog razvitka;
 • Omogućiti financijsku pomoć i mogućnosti za razvijanje i provođenje Akcijskog plana energetski održivog razvitka;
 • Pomagati u organizaciji lokalnih energetskih dana i;
 • Redovito podnašanje izvještaja Komisiji o postignutim rezultatima i sudjelovanju u strateškoj provedbi Sporazuma.

U slučaju neaktivnosti ili nedovoljne angažiranosti, Europska komisija ima pravo suspendirati sudjelovanje pojedine regije ili provincije kao koordinatora Sporazuma.

Kako se prijaviti?

Javne administracije koje žele obnašati dužnost Koordinatora Sporazuma trebaju proći kroz slijedeći proces:

 • Popuniti Pristupni obrazac
 • Nakon potvrde podobnosti, ispuniti obrazac ugovora koji treba biti supotpisan od strane Europske komisije;
 • Nakon što je ugovor potpisan od obje strane, treba ažurirati svoj novo kreirani online profil sa sveobuhvatnim podacima o uslugama i podršci koja se planira omogućiti potpisnicama.

Zašto sudjelovati?

Prednosti Koordinatora Sporazuma su mnogostruke:

 • Odobrenje i priznanje od strane Europske komisije;
 • Snažna vidljivost na međunarodnoj razini kroz promociju aktivnosti na web stranici Sporazuma;
 • Dijeljenje iskustva sa europskim stručnjacima;
 • Znanstvena i tehnička povratna informacija o razvijenim alatnim okvirima i metodologijama;
 • Sudjelovanje u diskusijskim grupama, radnim sastancima i drugim platformama za razmjenjivanje iskustava;
 • Konsolidacija teritorijalnog razvoja i jačanje lokalne vlasti .

Više informacija, uključujući popis Koordinatora Sporazuma, nalazi se na web stranici Sporazuma gradonačelnika www.covenantofmayors.eu/about/covenant-coordinators_en.html