Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Potpore Sporazuma

Potpore Sporazuma su europske, nacionalne i regionalne mreže i udruženja lokalnih vlasti koje koriste svoja lobiranja, komunikacije i umrežavanje u svrhu promocije inicijative Sporazum gradonačelnika te podržavaju obveze potpisnica.

Potpore Sporazuma gradonačelnika su organizacije koje nude temeljnu potporu potpisnicima Sporazuma i ključne su saveznice Ureda Sporazuma gradonačelnika. Budući da potpore Sporazuma raspolažu stručnim znanjem vezanim uz regulatorni, zakonodavni i financijski okvir unutar kojeg djeluju – bilo na nacionalnoj, regionalnoj ili europskoj razini, one predstavljaju bitnu vezu s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i omogućuju dostupnost ove inicijative manjim jedinicama lokalne samouprave.

Mreže i udruženja lokalnih uprava su glavni katalizatori razvoja i promocije Sporazuma gradonačelnika. Njihovo opsežno poznavanje lokalnih i nacionalnih prilika čini ih prijeko potrebnim posrednikom između Ureda Sporazuma gradonačelnika i potpisnica.

 Na razini Republike Hrvatske status Potpore Sporazumu imaju Grad Zagreb, Program Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, Grad Rijeka i Udruga općina u Republici Hrvatskoj.

Tko je podoban?

Mreže i udruženja lokalnih i regionalnih uprava i samouprava sudjeluju kao Potpore Sporazuma. Kao takve, naročito se obvezuju da će promovirati Sporazum gradonačelnika među svojim članovima, voditi ih kroz proces Sporazuma te olakšati razmjenu iskustva i znanja. 

Koje su im obveze?

Mreže i udruženja lokalnih i regionalnih uprava i samouprava pridružene kao Potpore Sporazuma službeno se obvezuju da će:

 • Promovirati pristupanje Sporazumu gradonačelnika i omogućiti podršku svojim članicama koje se odluče učlaniti;
 • Javno obznaniti da je Sporazum gradonačelnika ključan element njihove politike;
 • Olakšati razmjenu iskustva i znanja između potpisnica i gradova kandidata;
 • Osigurati posredničku ulogu između njihovih članica, Ureda Sporazuma gradonačelnika i nacionalnih/regionalnih medija;
 • Identificirati sinergiju s povezanim događajima i inicijativama na nacionalnoj ili regionalnoj razini;
 • Osigurati redovitu povratnu informaciju o aktivnostima njihovih članica, otkad su se počeli pridržavati Sporazuma, te usluga koje pružaju kao Potpore Sporazuma.

U slučaju neaktivnosti ili nedovoljnoj angažiranosti, Europska komisija ima pravo da suspendira sudjelovanje mreže kao Potpore Sporazuma.

Kako se prijaviti?

Za obnašanje dužnosti Potpore Sporazuma, mreže lokalnih uprava trebaju poduzeti slijedeće korake:

 • Ispuniti online Prijavni obrazac;
 • Nakon potvrde podobnosti, ispuniti obrazac ugovora koji treba biti supotpisan od strane Europske komisije;
 • Nakon što Ured Sporazuma gradonačelnika kreira profil, treba ažurirati online profil sa sveobuhvatnim podacima o uslugama koje se planiraju omogućiti potpisnicama.

Zašto sudjelovati?

Potpore Sporazuma pronalaze iznimnu dodatnu vrijednost u svojoj uključenosti u Sporazum gradonačelnika, uključujuću i prilike u:

 • Promociji najboljih praksa svojih članica;
 • Boljoj pratnji aktivnosti održive energije svojih članica;
 • Izlaganju usluga široj publici;
 • Izmjenjivanju iskustava sa drugim mrežama;
 • Koristi od odobrenja i priznanja od strane Europske komisije;
 • Dobivanju veće vidljivosti za svoje velike događaje organizirane u odnosu na Sporazum;
 • Sudjelovanje u forumima, radionicama i diskusijskim grupama

Više informacija, uključujući popis Potpora Sporazuma, nalazi se na web stranici Sporazuma gradonačelnika www.covenantofmayors.eu/about/covenant-supporters_en.html.