Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Zašto pristupiti Sporazumu gradonačelnika?

Koristi od pristupanja Sporazumu gradonačelnika su višestruke kako za sam grad tako i za njegove građane, ali i za odgovornu gradsku upravu koja će uspješnom provedbom djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina postići sljedeće:
  • Demonstrirati svoju stratešku opredijeljenost za energetski održiv razvitak grada na načelima zaštite okoliša, racionalnog gospodarenja energijom, primjene mjera energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva kao imperativ održivosti 21. stoljeća;
  • Postaviti temelje energetski održivom razvitku grada;
  • Pokrenuti nove financijske mehanizme za pokretanje i provedbu mjera energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva u gradu;
  • Osigurati dugoročnu sigurnu i neovisnu energetsku opskrbu grada;
  • Povećati kvalitetu života svojih građana (poboljšati kvalitetu zraka, smanjiti prometna zagušenja i sl.);
  • Učiniti svoje područje poznatim primjerom regije – pionira;
  • Podijeliti s ostalima stručno znanje razvijeno na vlastitom području.