Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena – SECAP

Potpisnice prvobitnog Sporazuma gradonačelnika obvezale su se da će do 2020. pripremiti i izraditi Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) kojim su zadani ciljevi za smanjenje potrošnje energije i suzbijanje posljedica klimatskih promjena. Potpisnice novog Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju obvezuju se da će pripremiti i provesti Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) do 2030. kojim se usvaja zajednički pristup rješavanja klimatskih promjena i prilagodbe na njih.

Akcijski plan (SEAP i SECAP) je ključni dokument kojim potpisnice Sporazuma određuju smjernice kojim će postići zadane vizije i ciljeve. On uključuje procjenu trenutne situacije, tj. izradu Referentnog inventara emisija u dijelu ublažavanja klimatskih promjena (SEAP i SECAP) i provedbu Procjene rizika od klimatskih promjena i osjetljivosti u dijelu prilagodbe klimatskim promjenama (samo za SECAP); jasno i precizno utvrđivanje ciljeva i planiranih mjera s jasno definiranim vremenskim okvirima, odgovornostima i procijenjenim utjecajima.

Sporazum gradonačelnika podrazumijeva aktivnosti na lokalnoj razini u sklopu nadležnosti lokalnih vlasti. Stoga, za očekivati je da će potpisnice Sporazuma poduzeti aktivnosti u nekoliko ili svim mogućim ulogama:
 • potrošači i uzor: sve lokalne vlasti odgovorne su za svoju potrošnju energije. U isto vrijeme, imaju i važnu ulogu u poticanju građana i ostalih dionika za korištenjem energije na učinkovitiji način.
 • planeri, programeri i regulatori: sve lokalne vlasti najčešće su odgovorne za sektor zgradarstva, prometa i politike planiranja korištenja zemljišta. Imaju moć da: optimiziraju energetsku učinkovitost u novim objektima, integriraju mjere za održivi promet i prilagođavaju strategije u lokalnim praksama planiranja. Oni sa zakonodavnim odlukama i regulatornim instrumentima oblikuju sektor prometa/energetske učinkovitosti.
 • proizvođač i opskrbljivač: Lokalne vlasti također mogu djelovati i kao pružatelji lokalnih komunalnih usluga promovirajući lokalnu proizvodnju energije i uporabu obnovljivih izvora energije (npr. kogeneracija , sustavi daljinskog grijanja itd.)
 • savjetnik i motivator: podizanje svijesti građana iznimno je važno za uključivanje cjelokupne zajednice u podržavanju održive energije i klimatskih politika. Lokalne vlasti mogu djelovati kao savjetnik i edukator za građane i ostale dionike (npr. arhitekte, planere, obrtnike).
 
 
Kako obveze Sporazuma obuhvaćaju cjelokupno geografsko područje lokalne vlasti, Akcijski plan treba uključivati aktivnosti koje pokrivaju sektore djelovanja javnih i privatnih aktera.
Potpisnici Sporazuma su slobodni sami odabrati svoje glavno područje aktivnosti.  U principu, očekuje se da se najviše Akcijskih planova pokriti sektore koji se nalaze kao dio Referentnog inventara emisija i Procjene rizika od klimatskih promjena i osjetljivosti (samo za SECAP).

Za dio ublažavanja klimatskih promjena (SEAP i SECAP): Preporuča se uključivanje aktivnosti koje ciljaju na ključne sektore Sporazuma:
 • Zgrade u vlasništvu lokalne uprave, oprema/objekti;
 • Tercijarne (javne) zgrade, oprema/objekti;
 • Stambene zgrade;
 • Promet.

Aktivnosti mogu uključiti i ostale sektore poput:
 • Industrije;
 • Lokalne proizvodnje električne energije;
 • Lokalne proizvodnje grijanja/hlađenja;
 • Ostalo (poput agrikulture, šumarstva, ribarstva).

Za dio prilagodbe klimatskim promjenama (samo za SECAP): Identifikacija sektora za povećanje otpornosti u gradu je vrlo kontekstualno. Solidna i opsežna klimatska strategija prilagodbe razmatra uključivanje prilagodbe u sve aspekte lokalnih usluga kje su pogođene klimatskim promjenama. Neki od glavnih sektora koji mogu poboljšati otpornost gradova uključuju:
 • Infrastrukturu;
 • Javne usluge;
 • Planiranje uporabe zemljišta;
 • Okoliš i bioraznolikost;
 • Agrikultura i šumarstvo;
 • Ekonomiju.
Potpisnici Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju vezan uz okvir 2030. obvezuju se podnijeti svoj Akcijski plan za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP), uključujući opravdane ciljeve i aktivnosti, u roku od dvije godine od datuma odluke lokalnoga vijeća, kako je navedeno u dokumentu o pristupanju.

Više informacija o metodologiji pripreme, izrade, provedbe i praćenja "Akcijskog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena" (SECAP) možete pronaći na www.covenantofmayors.eu/Covenant-technical-materials.html.