Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Pridruženi partneri

Pridruženi partneri, kao jedna od struktura potpore Sporazumu gradonačelnika, posjeduju resurse koje potpisnici mogu koristiti u cilju ostvarenja ciljeva Sporazuma. Te resurse čine stručnost, razvoj tehničkih ili metodoloških alata te provođenje studija o nekoliko aspekata Sporazuma.

Uloga pridruženih partnera je pružiti stručnost potpisnicima Sporazuma, čineći svoje vještine i znanja dostupnima za njih, kao i poticanje partnerstava između lokalnih vlasti i drugih dionika.

Pridruženi partneri pridonose uspjehu Sporazuma i kroz pružanje informacija lokalnim vlastima o uvođenju održive energetske prakse i rješenja u njihovim područjima.

Tko je podoban?

Članske organizacije na europskoj ili međunarodnoj razini koje se mogu svrstati u neku od sljedećih kategorija:

 • Udruženja financijskih institucija kao što su javne i privatne banke;
 • Industrijske udruge: europska krovna udruženja pružatelja energetskih rješenja koji okupljaju privatne tvrtke;
 • Nevladine organizacije i udruge civilnog društva;
 • Ostala tijela: članske organizacije koje su u mogućnosti pružiti svoju energiju i znanje potpisnicima Sporazuma.

Koje su obveze?

Pridruženi partneri se dobrovoljno obvezuju na stvaranje sinergije dionika Sporazuma gradonačelnika. Točnije, obvezuju se na sljedeće:

 • Odrediti kontakt osobu koje će djelovati kao poveznica s Europskom komisijom i Uredom Sporazuma gradonačelnika;
 • Dijeliti informacije o dobrim praksama i / ili alate za potpisnike Sporazuma u ispunjavanju svojih obveza.
 • Aktivnosti pridruženih partnera uključuju gore navedene, ali nisu ograničene samo na njih.

Europska komisija zadržava pravo na okončanje angažmana pridruženog partnera u Sporazumu u bilo kojem trenutku, ukoliko se to smatra potrebnim.

Kako se prijaviti?

Zainteresirana tijela koja se klasificiraju u barem jednu od gore opisanih kategorija mogu postati pridruženi partner Sporazuma u bilo kojem trenutku.

 • Kandidati su dužni poslati e-mail na Ured Sporazuma gradonačelnika
 • Priključivanje je službeno kada podnositelj zahtjeva vrati potpisanu prisegu putem e-maila;
 • Podnositelj zahtjeva će biti uključen u popis pridruženih partnera s postavljenom poveznicom na njegovu internetsku stranicu.

Zašto postati pridruženi partner?

Zato što Vaša organizacija želi raditi zajedno s potpisnicima Sporazuma u ispunjavanju njihovih obveza.

Pridruženi partneri imaju korist od:

 • Formalnog priznanja kao pridruženi partner u inicijativi Sporazum gradonačelnika;
 • Vidljivosti na internetskim stranicama Sporazuma gradonačelnika u posebnom dijelu posvećenom pridruženim partnerima;
 • Promicanja prakse i alata za potpisnike Sporazuma.

Više informacija, uključujući popis Pridruženih partnera , nalazi se na web stranici Sporazuma gradonačelnika www.covenantofmayors.eu/about/associated-partners_en.html.