Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Daljinsko očitavanje potrošnje energenata

Provedbom projekta daljinskog očitanja potrošnje energije i vode omogućit će se pouzdan prijenos i pohrana podataka o potrošnji energenata. Očitanje trenutne potrošnje, ili zapisa o potrošnji u bilo kojem vremenu u prošlosti omogućit će precizno definiranje pokazatelja potrošnje, efikasnosti i uspješnosti provedenih mjera povećanja energetske učinkovitosti ili definiranje prioriteta, planiranje sredstava i donošenje odluka o ulaganjima u sustave opskrbe energijom. Ovaj sustav omogućuje korisnicima stalan uvid u stanje potrošnje te otvara mogućnost trenutne reakcije na pojavu bilo kakve nepravilnosti u sustavu. Svako neželjeno istjecanje energenata, ili povećanje potrošnje uslijed nepravilnosti rada izvršnih elemenata u sustavu detektiraju se u realnom vremenu i samim time omogućuju pravovremeno informiranje o novonastaloj situaciji te sankcioniranje, ili korektivno djelovanje.

 

Pouzdanost sustava te njegova dostupnost i preglednost omogućuje provjeru praćenja potrošnje sa bilo kojeg mjesta na kojemu je omogućen pristup Internetu. Definiranjem pristupnih razina s obzirom na različite zahtjeve korisnika omogućiti će se administriranje podataka isključivo ovlaštenih osoba pri čemu je postignut najviši stupanj sigurnosti pohrane i pregleda informacija. Sustavom daljinskog očitanja potrošnje energije eliminirat će se mogućnost ljudske pogreške očitanja kao i kreiranje baze podataka ručnim upisivanjem tjednih ili mjesečnih računa (ljudsko očitanje potrošnje sa mjernih uređaja, njihovo upisivanje ili interpretiranje). Energetski informacijski sustava Grada Zagreba, omogućiti će korisniku prikupljanje i pregled potrošnje, njezin grafičkih prikaz, analizu podataka, praćenje alarmnih događaja, generiranje izvještaja i sl. U svrhu automatiziranog i pouzdanog prijenosa podataka o potrošnji biti će razrađeni sustavi telemetrijskog kontaktnog i bezkontaktnog prijenosa podataka sa svih mjernih uređaja na objektu. Ovaj projekt dio je ukupnog projekta energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba.

 

Projekt sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode objedinjuje definiranje tehničkog rješenja prikupljanja podataka sa mjernih uređaja, odnosno telemetrijskih stanica i njihovo spajanje na centralnu računalnu aplikaciju energetskog informacijskog sustava Grada Zagreba. Na slici 1. Prikazano je idejno rješenje automatskog nadzornog sustava potrošnje energenata i vode u sklopu energetskog informacijskog sustava.

 

 

Slika 1. Idejno rješenje automatskog nadzornog sustava potrošnje energije i vode (EIS)

Predviđeno je praćenje potrošnje slijedećih energenata:

  1. plina
  2. voda
  3. električna energija
  4. toplinska energija


U sklopu ovog projekta realizirana je izrada tehničke dokumentacije uvođenja sustava daljinskog očitavanja potrošnje energenata za 386 objekata. Daljinsko očitanje potrošnje energije i vode ugrađeno je na 70 objekata.


Realizacija ovoga projekta u skladu je s Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) i Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energije u javnom sektoru (NN 18/15).