Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Modernizacija kotlovnica

Grad Zagreb je sukladno obvezama preuzetim pristupanjem u Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) donio Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Zagreba u kojem su definirani ciljevi energetskih ušteda po konkretnoj metodologiji s definiranim provedbenim mjerama i potencijalima uštede.

Sektor zgradarstva ima najveći udio od ukupne potrošnje energije Grada Zagreba te je procijenjeno da je najveći potencijal energetskih ušteda upravo u ovom sektoru. Od ukupnih troškova potrošnje energenata u zgradama, najveći trošak stvara pogonsko gorivo koje se koristi za proizvodnju toplinske energije. Sustav grijanja koji koristi lož-ulje kao pogonsko gorivo ima veće troškove održavanja spremnika nego sustav grijanja na prirodni plin. Energetska iskoristiva moć lož-ulja manja je od energetske iskoristivosti plina. Plin je ekološki prihvatljiviji, jer jedva da sadrži spojeve sumpora, a kod sagorijevanja oslobađa vrlo malu količinu ugljičnog dioksida. Odlučimo li se koristiti prirodni plin umjesto lož-ulja za pogon sustava grijanja, profitirat ćemo zahvaljujući njegovoj energetskoj iskoristivosti i ekološkoj prihvatljivosti. Osim toga, plin je izuzetno prihvatljivo rješenje i kad je riječ o vijeku trajanja cijelog sustava za grijanje.

Mjera 6. energetskih ušteda iz Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba se odnosi na modernizaciju kotlovnica na lož-ulje za osnovne škole i vrtiće, odnosno na zamjenu loženja prirodnim plinom ili toplinskom energijom iz centralnog sustava. Predviđeno je da 50% postojećih kotlova loženih tekućim gorivo bude rekonstruirano za loženje prirodnim plinom. Ovaj projekt bitan je i sa stanovišta zaštite okoliša, jer se zamjenom energenata u dijelu grijanja smanjuje emisija štetnih plinova i time direktno doprinosi održivom razvoju. Uspješnom provedbom predmetne mjere, značajno će se smanjiti potrošnja i troškovi energije, smanjit će se troškovi održavanja sustava grijanja, te poboljšati kvaliteta prostora u kojem svakodnevno borave ljudi.

Tehničke dokumentacije za rekonstrukciju kotlovnica loženih tekućim gorivom na loženje plinom izrađena je za još 36 objekta, dok je na 18 objekata postojeći energent zamijenjen prirodnim plinom.