Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Subvencioniranje ugradnje obnovljivih izvora energije

Odlukom Gradske skupštine Grada Zagreba, Grad Zagreb subvencionira troškova nabave i ugradnje sustava obnovljivih izvora energije na području Grada Zagreba. Sustavi obnovljivih izvora energije u smislu ove odluke smatraju se:

  • solarni kolektorski sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode;
  • fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije;
  • sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode na pelete;
  • sustavi za grijanje i pripremu potrošne tople vode pećima s pirolitičkim procesom izgaranja;
  • sustav s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i hlađenje i
  • sustav s vjetrogeneratorom za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.
               


Iznos subvencije troškova je do 50% investicijske vrijednosti odnosno do maksimalnog iznosa od 15.000,00 kuna. Ukupni iznos planiran za subvencioniranje ugradnje OIE u 2016. iznosio je 1.000.000,00 kuna. Pravo na korištenje subvencije troškova nabave i ugradnje sustava OIE imaju fizičke i pravne s prebivalištem, odnosno sjedištem na području Grada Zagreba te koje ispunjavaju druge uvjete natječaja. Na natječaj za 2017. godinu bilo je 64 prijava od kojih su 64 udovoljavale uvjetima natječaja, a 45 prijavitelja iskoristila su raspoloživa sredstva za subvencije ugradnje OIE.
 

 

          

Grad Zagreb dosada je subvencionirao nabavu i ugradnju 303 sustava obnovljivih izvora energije, a ukupni iznos subvencija je 4.012.785 kn. Ugradnjom sustava obnovljivih izvora energije ostvariti će se ušteda energije preko 1.649.317 kWh energije, a očekivano smanjenje emisije stakleničkih plinova je 513 t. Postotak realizacije subvencija po godinama prikazan je u dijagramu 1. a učešće pojedinih vrsta obnovljivih izvora energije prikazano je u dijagramu 2.