Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Ugradnja obnovljivih izvora energije na javnim objektima

Intenzivno globalno povećanje potreba za energijom, kao i utjecaj koji se time vrši na okolinu i društvo u cjelini, dovodi do potrebe dugoročnijeg sagledavanja i preispitivanja stavova prema fosilnim i neobnovljivim izvorima energije. Ulaganjem u solarne kolektorske sustave za pripremu potrošne tople vode, kao jednu od alternativa, nužnost je, prava prilika i primjer kako energiju proizvoditi, a okolinu sačuvati od daljnjeg zagađivanja.

Sunčeva energija je obnovljiv i neograničen izvor energije koja se u svojem izvornom obliku najčešće koristi za proizvodnju toplinske energije u sustavima pripreme potrošne tople vode i grijanja te u proizvodnji električne energije pomoću fotonaponskih ćelija. Povoljni insolacijski i klimatski uvjeti Grada Zagreba garantiraju veliki tehnički potencijal. Na 1 m² horizontalnoga tla Zagrebačke regije pada oko 3,5 kWh Sunčeve energije dnevno što je oko 20% više nego u sjevernoj ili srednjoj Europi u kojoj se nalazi čak 70% od ukupnog broja solarnih kolektorskih instalacija u svijetu.

Uspješnom realizacijom ovog projekta smanjiti će se energetske potrebe za pripremom potrošne tople vode u objektima za oko 65%, što će uvelike smanjiti emisiju štetnih plinova nastalu izgaranjem prirodnog plina, ili lož-ulja u kotlovnicama objekata ili termoelektranama - toplanama Grada Zagreba

 

                  

 

Solarni kolektori za PTV ugrađeni su na ukupno 35 objekta, i to na 24 dječjih vrtića, 4 objekta gradske uprave, 5 objekata domova za stare i nemoćne osobe te na 2 objekta doma zdravlja. U sklopu ovog projekta izrađena je tehnička dokumentacija za još 38 objekata.

                 


Fotonaponski sustav za proizvodnju električne energije ugrađeni su na ukupno 10 objekata i to na 5 objekata gradske uprave, 4 osnovne škole i 1 dječji vrtić. U sklopu projekta izrađena je projektna dokumentacija za još 22 objekta u vlasništvu Grada Zagreba. Dakle, u sklopu ovoga projekta u Gradu Zagrebu ugrađeno je 45 sustava obnovljivih izvora energije.

Ugradnjom sustava obnovljivih izvora energije ostvariti će se ušteda od 1.200.000 kWh energije, a očekivano smanjenje emisije stakleničkih plinova je 330 t.