Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Energetska bilanca, godišnji plan energetske učinkovitosti

Dostupnost adekvatnih i relevantnih podataka o potrošnji energije, resursima i štetnim plinovima vrlo je važan čimbenik kod donošenja razvojnih i održivih energetskih planova. Jedan od najvažnijih oblika interpretacije energetskih podataka koji je uvažen u gotovo svim metodološkim konceptima razvijenih zemalja je energetska bilanca. Prikaz odnosa između opskrbe i potrošnje energije polazišna je osnova za utvrđivanje i izradu kriterija o potrošnji energije i energetskoj efikasnosti. Energetska bilanca osigurava kontrolu točnosti pretvorbe energije kao i lociranje problema vezanih uz gubitke energije.


Cilj projekta je poticati i formirati strukture i instrumente neophodne za izradu i praćenje energetske bilance na području Grada Zagreba što uključuje: prikupljanje i obradu podataka pripremu izvješća o proizvodnji, opskrbi i potrošnji energije kod različitih kategorija potrošača te praćenje emisije štetnih plinova iz energetskog sektora. To će osigurati sustavno praćenje i analizu potrošnje energije na temelju kojih će se moći donositi ocjene buduće potrebe za energijom kao i novi razvojni projekti. Vezanje podataka za mjesta proizvodnje i potrošnje postiže se precizna identifikacija stvarnog stanja te se smanjuje pogreška u interpretaciji podataka koja nastaje korištenjem podataka prikupljenih od strane distributera energije.

Uvid u energetske pokazatelje i emisije u zrak na području Grada Zagreba olakšati će donošenje pravovaljanih odluka o prioritetima, vrsti i načinu primjene mjera za učinkovito korištenje energije i smanjenje emisije štetnih tvari.

 

Godišnji plan energetske učinkovitosti Grada Zagreba je planski dokument za vrijeme od jedne godine kojim se utvrđuje provedba politike za poboljšanje energetske učinkovitosti na području Grada. Izrada i provedba godišnjeg plana ujedno je i obveza prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/2014). Godišnji plan usvaja izvršno tijelo Grada. Zakonom o energetskoj učinkovitosti također je određeno da suglasnost na planove daje Nacionalno koordinacijsko tijelo.

Godišnji plan sastoji se od dva glavna segmenta, a to je analiza provedenih mjera za prethodnu godinu i izračun postignutih ušteda te izračun i prijedlog aktivnosti za tekuću godinu s ciljem dostizanja planiranih ušteda i realizacije predviđenih aktivnosti sukladno trenutnim strateškim odrednicama i dokumentima Grada Zagreba.

Aktivnostima provedenim u 2017., Grad Zagreb dostigao je uštede energije u iznosu od 18,2 TJ pri čemu je ukupno investirano više od 50 milijuna kuna. Smanjenje emisija CO2 iznosi 1500 t.

Sukladno mjerama predviđenim trenutno važećim dokumentima, inicijativama i strateškim odrednicama u Godišnjem planu energetske učinkovitosti u 2018. predviđena je provedba dijela mjera koje se odnose na podizanje razine energetske učinkovitosti u nadležnosti Grada Zagreba.

Ukupni iznos investicija svih planiranih mjera iznosi 153 milijuna kuna.

U sklopu redovnih aktivnosti izradili smo Energetsku bilancu Grada Zagreba za 2016. s procjenom potrošnje za 2017. i 2018.