Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Energetski pregledi i energetska certifikacija zgrada

Suvremeno upravljanje energijom u zgradama uključuje široku analizu svih energetskih sustava zgrade s ciljem utvrđivanja učinkovitosti i/ili neučinkovitosti potrošnje energije. Provođenjem energetskih pregleda analizira se stanje i mogućnosti primjene mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade i povećanja energetske učinkovitosti, a ujedno je i osnovni alat u određivanju razreda potrošnje energije u energetskoj certifikaciji zgrada.

Hrvatska se je obvezala na implementaciju Europske Direktive 2002/91/EC, a od 01.04.2010. uvedena je zakonska obveza izdavanja energetskog certifikata za sve nove zgrade i one u većoj rekonstrukciji, a od strane za to posebno ovlaštenih osoba. Zakonski okvir koji regulira energetsko certificiranje zgrada je Zakon o gradnji (NN 153/13), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14, 133/15), Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje (NN 73/15), Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 110/08, 89/09, 79/13, 90/13, 97/14, 128/15), Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14).

Radi ujednačavanja dosadašnjih iskustava i pristupa pri izračunu energetske učinkovitosti zgrada, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja propisalo je Metodologiju provođenja energetskog pregleda zgrada. Metodologijom provođenja energetskih pregleda dan je način dobivanja potrebnih ulaznih podataka te procedura aktivnosti koje se provode pri energetskom pregledu.

Energetska certifikacija treba uključiti minimalno slijedeće aspekte: toplinske karakteristike građevine, instalacije za grijanje i pripremu tople vode uključujući i njihove toplinsko-izolacijske karakteristike, instalacije za klimatizaciju, provjetravanje, ugrađenu rasvjetu, položaj i orijentaciju zgrade, uključujući i vanjske klimatske uvjete, pasivne sunčeve sustave i zaštitu od pregrijavanja od sunca, prirodno provjetravanje, unutarnje klimatske uvjete. Pri tom je potrebno provesti sve korake koje uključuju:
  • Analiza energetskih svojstava zgrade i karakteristika upravljanja potrošnjom i troškovima energije (prikupljanje podataka o zgradi, pregled postojeće dokumentacije, razgovori s ključnim osobama, analiza prikupljenih podataka o potrošnji i troškovima energije, obilazak zgrade i utvrđivanje ključnih nedostataka, provođenje potrebnih istraživanja, mjerenja i izračuna, termografsko snimanje vanjske ovojnice zgrade tamo gdje je to nužno, analiza i obrada prikupljenih podataka);
  • Analiza i izbor mogućih mjera poboljšanja energetskih svojstava zgrade;
  • Energetsko, ekonomsko i ekološko vrednovanje predloženih mjera;
  • Završni izvještaj o energetskom pregledu s preporukama i redoslijedom prioritetnih mjera;
  • Izdavanje energetskog certifikata za navedene objekte koji uključuje određivanje energetskog razreda zgrade i izradu energetskog certifikata s prijedlogom mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade, a u skladu s namjenom zgrade i referentnim klimatskim podacima, sve prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14).

Izlazne rezultate treba prezentirati na način pogodan za jednostavan i brz unos u energetski informacijski sustav.

 

Energetski pregledi i energetsko certificiranje objekata, sukladno Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju, biti će obavljeno za sve objekte u vlasništvu Grada Zagreba veće od 250 m2 .
 Energetski certifikati napravljeni su za 762 objekta.