Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors)


Europska komisija je 29. siječnja 2008. pokrenula veliku inicijativu povezivanja gradonačelnika energetski osviještenih europskih gradova u trajnu mrežu s ciljem razmjene iskustava u primjeni djelotvornih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti urbanih sredina.
Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) je odgovor naprednih europskih gradova na izazove globalne promjene klime, a ujedno prva i najambicioznija inicijativa Europske komisije usmjerena direktno na aktivno uključenje i kontinuirano sudjelovanje gradskih uprava i samih građana u borbi protiv globalnog zatopljenja.
 
Potpisivanjem Sporazuma, gradonačelnici se obvezuju na provedbu programa 20/20/20 i primjenu brojnih mjera energetske učinkovitosti kojima će u konačnici do 2020. pridonijeti ispunjavanju četiri osnovna cilja Europske energetske politike iz 2007.:
 • smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20%;
 • povećanje energetske učinkovitosti za 20%;
 • povećanje udjela obnovljivih izvora energije na 20%;
 • povećanje udjela biogoriva u prometu na 10%. 
Prema podacima Europskog statističkog zavoda (EUROSTAT), urbana područja u Europskoj uniji (EU) odgovorna su za 80% energetske potrošnje i pripadajućih emisija CO2 s godišnjim trendom porasta od 1,9%. Ambiciozni cilj smanjenja  emisija stakleničkih plinova za više od 20% u odnosu na referentnu godinu moguć je samo uz aktivno uključenje i sudjelovanje gradskih uprava, brojnih interesnih skupina, obrazovnih i znanstvenih institucija, nevladinih udruga i samih građana što većeg broja europskih gradova.
 
Zajedno s državnom upravom, gradske, lokalne i regionalne uprave europskih zemalja ravnopravno dijele odgovornost i preuzimaju obveze za borbu protiv globalnog zagrijavanja provedbom raznih programa, projekata i inicijativa za energetske uštede, poboljšanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Sporazum gradonačelnika, u cilju provedbe programa 20/20/20 do 2020., posebno ističe slijedeće obveze lokalnih vlasti:
 • Provedba mjera, projekata i programa energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene  u vlasništvu i korištenju gradova;
 • Provedba mjera, projekata i programa u cilju povećanja kvalitete i energetsko-ekološke učinkovitosti u sektoru javnog gradskog prijevoza;
 • Provedba mjera, projekata i programa energetske učinkovitosti sektora javne rasvjete na području grada;
 • Sustavno planiranje razvitka gradova na načelima energetsko-ekološke održivosti;
 • Kontinuirane informativno-edukativne aktivnosti i kampanje o načinima povećanja energetske učinkovitosti i smanjenja emisija CO2  u cilju podizanja svijesti građana o             nužnosti štednje energije u svim segmentima života i rada
 • Potpora programima i inicijativama raznih fizičkih i pravnih subjekata i udruga civilnog društva u cilju većeg korištenja obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih       goriva
 • Promicanje lokalne proizvodnje energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije.
Sporazumom su definirane i konkretne aktivnosti koje treba provesti:
 • Izrada inventara emisija stakleničkih plinova kao temelja za izradu Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada (u daljem tekstu Akcijskog plana);
 • Izrada i provedba Akcijskog plana te podnošenje izvješća o njegovoj realizaciji Europskoj komisiji svake dvije godine;
 • Prilagođavanje organizacije gradske strukture te osiguravanje dostatnih ljudskih potencijala za provođenje svih potrebnih aktivnosti;
 • Redovno informiranje građana i lokalnih medija o rezultatima provedbe Akcijskog plana;
 • Informiranje građana o mogućnostima i prednostima korištenja energije na učinkoviti način;
 • Organiziranje Energetskih dana (Dana Sporazuma gradova), konferencija, stručnih skupova i tribina u suradnji s Europskom komisijom, obrazovnim i znanstvenim institucijama, te drugim zainteresiranim subjektima;
 • Prisustvovanje i doprinos godišnjoj Konferenciji gradonačelnika EU i drugim stručnim događanjima o energetski održivoj Europi;
 • Razmjena iskustava i znanja s drugim glavnim gradovima, regijama i općinama u zemlji i inozemstvu.
Do 10. studenog 2017. Sporazum je potpisalo 7 652 grada, a interes za pristupanjem novih gradova sve je veći. Zanimljivo je spomenuti da je ova inicijativa prerasla europske granice i proširila se svijetom. Uz europske gradove, Sporazum su potpisali i gradonačelnici glavnog grada Argentine, Buenos Airesa te Christchurcha na Novom Zelandu. 

Od hrvatskih gradova inicijativi su se prvi, tijekom 2008. pridružili Zagreb, Rijeka i Ivanić Grad, a do danas Sporazum su potpisala 69 grada.
 Hrvatski gradovi potpisnici  Datum pristupanja
Barban 13.04.2011.
Beli Manastir 24.24.2012.
Belišće 22.03.2012.
Bjelovar 14.10.2011.
Blato 20.12.2013.
Brdovec 15.11.2011.
Buje 18.05.2011.
Buzet 19.05.2011.
Čakovec 07.05.2015.
Čavle 15.05.2014.
Daruvar 22.09.2014.
Duga Resa 17.12.2009.
Dugo Selo 03.11.2011.
Gospić 01.07.2011.
Grožnjan 22.11.2011.
Ivanić Grad 24.02.2009.
Jastrebarsko 09.03.2010.
Karlovac 16.02.2010.
Kastav 24.02.2011.
Klanjec 24.09.2009.
Konavle 03.12.2013.
Kloštar Podravski 30.03.2015.
Koprivnica 29.07.2010.
Korčula 14.08.2013.
Križevci 12.07.2011.
Krk 25.05.2011.
Labin 16.05.2011.
Lastovo 31.07.2013.
Ludbreg 22.02.2013.
Mljet 19.08.2013.
Našice 11.10.2013.
Nijemci 02.10.2013.
Novigrad-Cittanova 18.06.2015.
Ogulin 08.07.2011.
Opatija 08.12.2010.
Općina Matulji 26.03.2015.
Oprtalj 17.03.2011.
Orahovica 11.01.2017.
Osijek 06.12.2011.
Otočac 22.12.2011.
Ozalj 25.11.2009.
Pazin 20.12.2012.
Petlovac 07.10.2013.
Pirovac 23.09.2013.
Pitomača 30.09.2015.
Poreč 31.10.2012.
Pregrada 01.02.2010.
Prelog 27.12.2013.
Preko 26.07.2017.
Rijeka 10.02.2009.
Rovinj 20.05.2011.
Samobor 22.07.2010.
Sisak 09.03.2010.
Slunj 12.07.2011.
Smokvica 11.10.2013.
Ston 11.11.2013.
Sveta Nedjelja 15.12.2010.
Umag 14.04.2011.
Varaždin 24.10.2012.
Vela Luka 30.09.2013.
Velika Gorica 15.03.2010.
Vinkovci 05.07.2012.
Zadar 28.05.2012.
Zagreb 30.10.2008.
Zaprešić 16.03.2010.
Župa Dubrovačka 26.11.2013.

Grad Zagreb je jedan od prvih europskih glavnih gradova koji je, prepoznavši njegovu važnost i potencijale za razvitak energetski održive urbane Europske unije, pristupio Sporazumu gradonačelnika. Sporazum gradonačelnika je prihvatila Gradska skupština Grada Zagreba 30. listopada 2008., a prihvaćanje i provođenje načela i obveza iz tog dokumenta, koji će provoditi Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, jedan je od važnih preduvjeta za energetski održiv razvitak Grada Zagreba kao hrvatske metropole.

Ovdje možete preuzeti dokumente: Više informacija o Sporazumu gradonačelnika možete pronaći na: www.covenantofmayors.eu/index_en.html.