Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

15. Međunarodni simpozij gospodarenja otpadom Zagreb 2018.

Od 03. - 05. prosinca 2018. u Zagrebu će se održati XV. Međunarodni znanstveno - stručni simpozij gospodarenja otpadom na kojem će se analizirati velike promjene u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpada u svim segmentima, s posebnim naglaskom na energetsku oporabu, gospodarenje otpadnim muljem te otpad od plastike.


S velikim zadovoljstvom pozivamo Vas da nam se od
03.- 05. prosinca 2018. pridružite na svečani

XV. Međunarodni znanstveno - stručni simpozij
gospodarenja otpadom, Zagreb 2018.


koji se tradicionalno održava već 30 godina.
 
Još davne 1990. održan je prvi Međunarodni simpozij gospodarenja otpadom Zagreb, čime je organizacijom ovog XV. Međunarodnog znanstveno – stručnog simpozija zaokružen ciklus od 30 godina tradicije održavanja ovakve manifestacije na kojoj se okupljaju eminentni stručnjaci i znastvenici u području gospodarenja otpadom iz cijele regije.

Kružno gospodarstvo stavlja naglaske na novi pristup cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom, a time i dodatne izazove svim dionicima sustava. Od donošenja Plan gospodarenja otpadom za Republiku Hrvatsku 2017.- 2022., aktivnosti za uspostavljanje cjelovitog sustava gospodarenja otpadom sve su intenzivnije. Međutim, još uvijek se 85% prikupljenog otpada u Republici Hrvatskoj odlaže na odlagališta bez prethodne obrade. Velika odgovornost je na jedinicama lokalne samouprave koje moraju izgraditi infrastrukturu za odvajanje na kućnom pragu, izgraditi reciklažna dvorišta te informirati i educirati javnost. Odvojeno sakupljena plastika teško se plasira na tržište kao vrijedna sirovina. Centri za gospodarenje otpadom trebali bi u konačnici biti zadnja faza sustava, ali do sada su uspješno realizirana samo dva projekta. Međutim, uspostavljanjem sustava evidentno je da je bez energetske oporabe otpada koji se više ne može reciklirati, uspostava cjelovitog sustava nije moguća. Dodatno, gradnjom sustava gospodarenja otpadnih voda, gospodarenje otpadnim muljem postaje sve veći problem jer ne postoji sustavno rješavanje ovog problema na razini države. Morski otpad i mikroplastika detektirani su kao novi rastući problem u gospodarenju otpadom.

Stoga će ovogodišnji znanstveno – stručni simpozij analizirati velike promjene u cjelokupnom sustavu gospodarenja otpada u svim segmentima, s posebnim naglaskom na energetsku oporabu, gospodarenje otpadnim muljem te otpad od plastike.

Cilj ovog simpozija je da se suradnjom znanstvenog i stručnog sektora te drugih dionika u sustavu gospodarenja otpadom, za ove goruće probleme iznađu kvalitetna rješenja koja će problematiku cjelokupnog gospodarenja svim kategorijama otpada sagledati sa aspekta načela gospodarenja otpadom, hijerarhije gospodarenja otpadom i kružnog gospodarstva.


 
Vijesti