Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Grad Zagreb, sa EIHP i HAK, pokrenuo provedbu projekta „ECOWILL“

U sklopu provedbe mjera Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba i programa Inteligentna energija za Europu (IEE), Grad Zagreb je zajedno sa Hrvatskim autoklubom i Energetskim institutom Hrvoje Požar započeo s provedbom projekta ECOWILL (Ecodriving – Widespread Implementation for Learners and Licensed Drivers) – Masovna implementacija standarda eko vožnje u program izobrazbe kandidata za vozače i provedba kampanje među licenciranim vozačima.

Grad Zagreb je, putem Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u sklopu provedbe mjera Akcijskog plana energetski održivog razvitka Grada Zagreba i programa Inteligentna energija za Europu (IEE), zajedno sa Hrvatskim autoklubom i Energetskim institutom Hrvoje Požar, započeo s provedbom projekta ECOWILL (Ecodriving – Widespread Implementation for Learners and Licensed Drivers) – Masovna implementacija standarda eko vožnje u program izobrazbe kandidata za vozače i provedba kampanje među licenciranim vozačima.

Hrvatski autoklub, Energetski institut Hrvoje Požar i Grad Zagreb provode niz stručnih i promotivnih aktivnosti i treninga eko-vožnje. Hrvatski autoklub je ishodio službene europske licence za instruktore koji provode teoretski i praktični dio programa za polaznike te izdaje službene licence za vozače koji uspješno apsolviraju program.

U prostorijama gradske uprave Grada Zagreba, 21.prosinca 2011.,  prvoj grupi polaznika od 15 službenih vozača gradske uprave Grada Zagreba sa nekoliko uvodnih riječi, obratili su se dr. sc. Goran Granić, ravnatelj EIPH, Doc.dr.sc. Sinan Alispahić, rukovoditelj sektora za vozače HAK-a i Marijan Maras, dipl.ing, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, zaželjevši im dobrodošlicu i uspješan završetak programa.

Cilj ECOWILL projekta jest smanjenje emisija stakleničkih i drugih štetnih plinova, kao doprinos ispunjenju obveza nacionalnih i EU vlada prema Kyoto protokolu, kroz masovnu implementaciju standardizirane škole eko vožnje u program izobrazbe kandidata za vozače, kao i provedba kratkih tzv. „snack“ treninga za već licencirane vozače. Projektom će se razviti standardizirana aplikacija eko-vožnje koja će se implementirati u komercijalni sadržaj svih autoškola na području Europe u trenerskom, ali i ispitnom djelu.

Projektom se očekuje direktno provođenje edukacije o eko vožnji u 13 europskih zemalja za najmanje 15.000 vozača s vozačkom dozvolom putem provedbe kratkih treninga, dok će preostalih 150.000 obuhvatiti putem edukacije na daljinu e-learning. Oko 10.000.000 vozača kandidata bit će  podučeno principima eko vožnje za vrijeme obrazovnog programa, dok će dodatnih 1.500.000 biti indirektno upoznato s elementima eko-vožnje kroz promidžbenu kampanju projekta.

Provedbom ECOWILL projekta očekuje se ukupno smanjenje emisija CO2 u iznosu od 8 Mtona do 2015. godinu, kroz usvojenu anticipiranu i ekološki optimiranu vožnju budućih polaznika škole. Za hrvatsku se za vrijeme trajanja projekta očekuje provedba edukacije o eko vožnji za minimalno 850 kandidata za vozače te minimalno 150 već licenciranih vozača.

Program se provodi u  je, između ostalog, predviđena edukacija i praktična vožnja te izdavanje licenci za sve službene vozače gradske uprave, pročelnike ureda gradske uprave, djelatnike gradske uprave, upravu Zagrebačkog holdinga, direktore podružnica te profesionalne vozače u Zagrebačkom holdingu.   


Projektni konzorcij predvođen Austrijskom Energetskom Agencijom sastoji se od 13 europskih partnera uključujući Energetski Institut Hrvoje Požar kao jedinog hrvatskog partnera.
Za uspješnu provedbu projekta, zadužen je stručni implementacijski odbor, sastavljen od predstavnika sljedećih renomiranih tvrtki i institucija: Ford of Europe, Fédération Internationale de l’Automobile FIA, International commission for driver testing authorities CIECA, European Automobile Manufacturers' Association ACAE, German Road Safety Council DVR, …, itd.

Vijesti