Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sastanak partnera i seminar međunarodnog projekta „LEAP“

U sklopu projekta LEAP, od 13. do 14. ožujka 2013. održan je sastanak partnera u gradu Kaunasu, Litva.
1/2

U sklopu projekta Leadership for Energy Action and Planning (LEAP), od 13. do 14. ožujka 2013. održan je sastanak partnera u gradu Kaunasu, Litva. Na sastanku i seminaru sudjelovali su predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivog razvoja te predstavnici Town and Country planning Association (UK), Southampton City Council, Hannovera, Cornwall Council, Hagena, South Dublin County Council, Kaunasa, Sofie, Maribora. Također je na sastanku sudjelovala i gošća iz ICLEI-a Natalie Evans.


Prvi dan sastanka otvorena je interaktivna rasprava između svih partnera na temu dosadašnjih iskustva svakog od partnera. U sklopu rasprave svaki od partnera posebno je trebao detaljnije obrazložiti napredak u implementaciji svojih aktivnosti. Predstavnici Grada Zagreba prezentirali su dosadašnji napredak u provedbi aktivnosti koji se tiče implementacije sheme zelenog ureda, subvencioniranja obnovljivih izvora energije, izrade smjernica za poboljšanje energetskih standarda i regulative, izrade baze podataka o potrošnji energije i količini proizvedene energije iz obnovljivih izvora i razvoju trening programa za ljude koji upravljaju lokalnim školama. Sastanak je zatvoren raspravom između partnera u sklopu koje su predstavnici Grada Zagreba predstavili SWOT analizu partnerskih strategija s fokusom na uključivanje dionika i građana u provedbu energetske strategije.


U sklopu drugog dana koordinator projekta LEAP, udruženje TCPA iz Londona započelo je sastanak partnera pregledom svih dosadašnjih aktivnosti obavljenih od početka projekta. Nakon toga partneri iz Kaunasa, Dublina i Sofije, koji u sklopu WP2 (radnog paketa 2) projekta LEAP izrađuju svoj Akcijski plan energetski održivog razvitka, predstavili su dosadašnji napredak u izradi svoje energetske strategije. Uslijedila je prezentacija grada Hagena koji je zadužen za koordinaciju WP3 projekta LEAP. Prezentirane su sve aktivnosti koje partneri implementiraju u sklopu tog radnog paketa, nakon čega je svaki partner posebno trebao detaljnije obrazložiti napredak u implementaciji svojih aktivnosti. Nakon što su svi partneri predstavili do sada obavljeno u sklopu WP3, grad Hannover je sve partnere informirao o napretku aktivnosti WP5 koji se odnosi na treninge, seminare i interne seminare partnera. Sastanak je završio predstavljanjem dinamičkog plana za zadnjih 8 mjeseci projekta i način izrade finalnog izvješća.


Nakon što je sastanak partnera završio, gošća iz ICLEI-a Natalie Evans održala je seminar na temu zelene javne nabave. Seminar je bio podijeljen u tri dijela: mobilnost i transport, građenje i održavanje zgrada i potrošnja električne energije. Seminar je zatvoren predstavljanjem dosadašnjih iskustava sa zelenom javnom nabava projekta Procura+.


Na kraju dana održani su mentoring sastanci projekta LEAP u sklopu kojeg je Grad Zagreb gradu Cornwallu predstavio materijale koje Grad Zagreb koristi za uključivanje obrazovnih institucija i način na koji ih uključuje u provedbu Zagrebačkog energetskog tjedna.


Projekt „The Leadership for Energy Action and Planning“ (LEAP) sufinanciran je od strane programa Intelligent Energy Europe (IEE) kojim upravlja Executive Agency for Competitiveness and Innovation (EACI) u ime Europske komisije, a na njemu uz Grad Zagreb sudjeluje još devet gradova iz sedam europskih zemalja. Opći cilj LEAP-a je izgradnja kapaciteta lokalnih vlasti EU kao ključnih aktera za ubrzavanje lokalnih uvođenja energetski održivih mjera te pomicanje prema lokalnom gospodarstvu niskog udjela CO2.

Vijesti