Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Četvrti sastanak partnera projekta i koordinacije za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE – Zagreb Energy Efficient City

 U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u četvrtak 24. rujna 2015., održan je četvrti sastanak partnera i glavnog tima na projektu ZagEE - Zagreb energetski efikasan grad.
1/6
U prostorijama Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, u četvrtak 24. rujna 2015., održan je četvrti sastanak partnera i glavnog tima na projektu ZagEE - Zagreb energetski efikasan grad.

Sastanak je vodio koordinator projekta Marijan Maras, pročelnik Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, a na sastanku su sudjelovali članovi Koordinacije za provedbu aktivnosti unutar projekta ZagEE iz gradskih ureda koja uključuje predstavnike iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj, Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Službe za mjesnu samoupravu, Gradskog ureda za financije, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje, Ureda gradonačelnika, Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i šport, Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada, Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom kao i predstavnike Regionalne energetske agencije (REGEA).

Tijekom  sastanka prisutni su upoznati s provedenim projektnim aktivnostima u okviru pojedinih radnih paketa i poteškoćama na koje se je nailazilo u njihovoj realizaciji. Naglašeno je više kritičnih točaka kao što je priprema natječajne dokumentacije, dugotrajna procedura provedbe javne nabave iz koje proizlaze i problemi vezani uz početak radova tek u zadnjem kvartalu godine. Osim toga, definirane su potrebne aktivnosti u slijedećem razdoblju.

U okviru teme Modeli financiranja Programa ZagEE, članovi Koordinacije upoznati su s financiranjima energetske obnove iz drugih izvora osim proračunskih kao što su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR). Osim toga, prezentirana je mogućnost prijave na aktualni natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za sufinanciranje energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja, kao i mogućnost financiranja energetske obnove po modelu koju provodi APN.

Završno, određen je slijedeći sastanak Koordinacijskog tima za 5. studeni 2015., za kada je svoj dolazak najavio Björn Zapfel, koji je ispred Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) zadužen za praćenje provedbe projekta ZagEE.

                                                    
Vijesti