Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Održana 7. konferencija „Smart Cities 2021. – Pametnim rješenjima do održivoga grada“

1/5
U srijedu, 28. travnja 2021. u prostorima Zagrebačkog velesajma, u organizaciji tvrtke Lider media i uz poštivanje mjera za suzbijanje pandemije COVID-19 održana je 7. konferencija „Smart Cities 2021. – Pametnim rješenjima do održivoga grada“. 

Konferencija je okupila predstavnike gradova koji su predstavili nove projekte, otvorene natječaje i buduće planove te dobavljače i pružatelje pametnih usluga, tvrtke koje svojim rješenjima pridonose uspješnoj integraciji inovacija te uz postojeće strategije implementacije pametnih rješenja vode do održivosti i podizanja kvalitete života u gradovima.

U uvodnom dijelu okupljenima su se pozdravnim govorom obratili glavni urednik Lidera, Miodrag Šajatović te direktor predstavništva Zaklade Konrad Adenauer za Hrvatsku i Sloveniju Holger Haibach.

Konferencija je nastavljena razgovorom na temu sigurnosti kao preduvjeta za Smart City te ulozi tehnologije i pametnih rješenja u obnovi nakon potresa, pri čemu je posebno istaknuta važnost digitalizacije te problematika obnove zgrada kulturne baštine. Sudionici panela, ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić i potpredsjednik i član uprave HUP ICT udruga i Blink, složili su se da je potres istaknuo potrebu pravovremene pripreme pri čemu je digitalizacija prepoznata kao najadekvatnije rješenje. Također je istaknuta i važnost promidžbenih i marketinških djelatnosti u svrhu olakšavanja komunikacije s građanima.

Na konferenciji je sudjelovala i obnašateljica dužnosti gradonačelnika Grada Zagreba Jelena Pavičić Vukičević koja je tom prilikom poručila da je Grad Zagreb odabrao svoje ključne kategorije kao smjer razvitka prema pametnom i otvorenom gradu te da s time u vezi provodi 27 mjera kroz šest područja strategije Zagreb Smart City: digitalna infrastruktura; učinkovita, transparentna i pametna Gradska uprava; pametno upravljanje energijom i komunalnim uslugama; obrazovanje; gospodarstvo te održiva urbana mobilnost.

Nadalje istaknula je da Grad Zagreb kroz napredne tehnologije, uključenje građana i razvoj inovativnih rješenja teži postići visoku kvalitetu života i konkurentno gospodarstvo. Kako bi poboljšao kvalitetu i standard života svojih građana, ojačao konkurentnost gospodarstva baziranog na znanju i inovacijama, dodatno razvio i povećao dostupnost digitalne infrastrukture, maksimalno iskoristio potencijale informacijsko-komunikacijskih tehnologija te unaprijedio održivo korištenje prirodnih resursa i učinkovitu prilagodbu učincima klimatskih promjena, Grad Zagreb provodi 27 mjera kroz šest strateških područja Okvirne strategije pametnog Grada Zagreba – Zagreb Smart city.

Također je predstavila Zagreb Smart City Hub – digitalnu platformu posredstvom koje će građani moći komunicirati o ključnim odlukama i biti uključeni u donošenje strateških odluka. Glavni je cilj platforme Zagreb Smart City Hub objediniti podatke iz različitih baza podataka s kojima raspolaže Grad Zagreb i ustanove i društva kojima je osnivač Grad Zagreb te osigurati njihovu integraciju i konfigurabilnost aplikacija u svrhu osiguravanja preglednosti i dostupnosti podataka na jednom mjestu. Nadalje, uz pomoć ove platforme želi se ojačati komunikacija s građanima te pojednostavniti administracija. Spomenuta platforma Zagreb Smart City Hub daje mogućnost upravljanja pravom pristupa i pravom pregleda informacija i podataka, pritom uzimajući u obzir sigurnost podataka na platformi.

U nastavku konferencije, predstavnici gradova Zagreb, Karlovca, Rijeke, Zaprešića i Zadra govorili su o novim projektima te primjerima upravljanja gradovima i inovacijama u cilju poboljšanja kvalitete života njihovih stanovnika. U navedenom panelu sudjelovala je i Mirka Jozić, pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Grada Zagreba te govorila o važnosti digitalizacije podataka, spomenuvši pritom platformu Zagreb Smart City hub te, kao primjer inovativne i vrlo značajne baze podataka vezane za potres, izdvojila GIS bazu „Zagreb potres 2020.“ koja sadrži evidenciju svih prijava i pregleda oštećenih zgrada s njihovim položajem u prostoru. Također je istaknula kako Grad Zagreb ubrzano radi na projektima digitalizacije e-usluga kako bi građanima olakšao pristup informacijama i potrebnim dokumentima te smanjio potrebu za dolaskom građana u Gradsku upravu, samim time umanjujući mogućnost zaraze.

Konferencija je nastavljena predstavljanjem inovativnih projekata iz područja obrazovanja i prometa te predstavljanjem pametnih rješenja iz Nizozemske i Švedske te je završena razgovorom o zelenoj i pametnoj digitalnoj transformaciji gradova te mogućim načinima održivog razvoja urbanih sredina korištenjem inovativnih, digitalnih i zelenih rješenja.
Vijesti