Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Prva radionica međusobne razmjene znanja na projektu EnVision'2020

U okviru projekta EnVision'2020 u Fermu se 06. studenog 2014. održala Prva radionica međusobne razmjene znanja.
1/5

U okviru projekta EnVision'2020 (EnVision'2020 – Energy Vision 2020 for South East European Cities), u Fermu se 06. studenog 2014. održala Prva radionica međusobne razmjene znanja na kojoj je u ime Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj sudjelovala Bruna Jakšić.

 

Radionica je otvorena pozdravnim govorom domaćina, kojeg je održao Marca Sotte, jedan od eksperata za ključne energijske tehnologije za grad Fermo. Nakon toga je predstavnica koordinatora projekta iz Grada Sofije prezentirala ciljeve i očekivane rezultata projekta EnVision'2020. Kao predstavnica Grada Zagreba, koji je voditelj radnog paketa broj 6 (Formulacija i implementacija energetske politike u gradovima Jugoistočne Europe), Bruna Jakšić je prezentirala pregled ključnih energijskih tehnologija u svim gradovima i regijama sudionicima na projektu odnosno tehnologije koje su odabrane kao ključne za gradove – Zagreb, Maribor, Potenza, Fermo, Solun, Bukurešt i Sofiju. Tom prezentacijom završen je uvodni dio, a u nastavku su radionice predstavljene energijske tehnologija prema Tehnološkim planovima i implementacijskim planovima za pojedini grad/regiju sudionik na projektu. Bruna Jakšić je prezentirala energijske tehnologije prema Tehnološkom planu Grada Zagreba, zajedno s dinamikom implementacije po pojedinoj godini i potencijalima ušteda do 2020.

 

Nakon prezentacija nastavljena je rasprava o energijskim tehnologijama, čijom se implementacijom do 2020. mogu postići najveće uštede u energiji i smanjenja emisija CO2 te koje bi iz tog razloga trebale biti prioritetne.


Druga radionica međusobne razmjene znanja održat će se u gradu Mariboru (Slovenija) 20. studenog 2014.

Više informacija o projektu „EnVision'2020“ možete pronaći na www.en-vision2020.eu.

 


                   

Vijesti