Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

U tijeku je realizacija Projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje otpada s područja Grada Zagreba

Grad Zagreb i Zagrebački centar za gospodarenje otpadom d.o.o. pristupili su realizaciji Projekta izgradnje i opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada s područja Grada Zagreba (Sortirnica), na mikrolokaciji bivšeg industrijskog kompleksa DIOKI. 
Sortirnica je namijenjena (ovisno o vrsti otpada) razvrstavanju, separiranju, drobljenju, prosijavanju i privremenom skladištenju razvrstanog i pročišćenog odvojeno prikupljenog otpada, pri čemu se povećava njegova kvaliteta i tržišna vrijednost. Odvojeno sakupljeni papir i karton, prikupljena plastika, metali i tekstil - koji u otpadu predstavljaju tzv. suhe reciklate – sortiraju se i pročišćavaju.
 

Vijesti