Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

U energetskoj obnovi zgrada postignuti značajni rezultati u gradu Zagrebu

Racionalno korištenje energije, primjena mjera energetske učinkovitosti, uporaba obnovljivih izvora energije i ekološki prihvatljivih goriva te implementiranje novih zelenih tehnologija neophodni su za
zaštitu prirodnih resursa i održivi razvoj gradova, te je to jedan od strateških ciljeva postavljenih u Razvojnoj strategiji Grada Zagreba.
Energetska politika održivog razvoja Grada Zagreba je potvrđena prihvaćanjem Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju što ga je inicirala Europska komisija i kojim se Grad obvezao na smanjenje emisije stakleničkih plinova za 40% do 2030., a Akcijskim planom za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP) definirane su mjere koje će pridonijeti ostvarenju vizije energetskog razvoja Grada Zagreba kao pametnoga, energetski i ekološki održivog grada.
 

Stambeni sektor je prepoznat kao veliki potencijal za smanjenje emisija CO2, te je stoga važna mjera energetska obnova zgrada čijom provedbom se smanjuje potrošnja energije, smanjuje upotreba ne ekoloških goriva i primjenjuju obnovljivi izvori energije.  U provedbi te mjere, značajni su projekti energetske obnove zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba kao i energetske obnove višestambenih zgrada koje provodi upravitelj zgrada Gradsko stambeno-komunalno gospodarstvo, d.o.o., u ime svojih suvlasnika.

 
Glavni ciljevi provedbe energetskih obnova zgrada su, osim smanjenja emisije stakleničkih plinova i zaštita okoliša, racionalno korištenje energije, ostvarenje znatnih energetskih i financijskih ušteda, povećavanje funkcionalnosti i ekonomske učinkovitosti zgrada te sukladno tome smanjenje troškova za održavanje zgrade kao i stvaranje zdravijeg i ugodnijeg okoliša za boravak u zgradi.
Dom za starije osobe Park tijekom radova
 
Energetsku obnovu zgrada javne namjene u vlasništvu Grada Zagreba, gradska uprava provodi kontinuirano od 2015., sa jasno postavljenim ciljem da se na svakoj zgradi kroz primjenu ekonomski opravdanih, energetski učinkovitih tehnologija i mjera te implementaciju obnovljivih izvora energije i ekološko prihvatljivih goriva postignu uštede energije i smanje emisije CO2 za više od 50%. Za realizaciju energetske obnove na 134 zgrada različite javne namjene (dječiji vrtići, osnovne i srednje škole, zgrade zdravstva, sportski objekti, zgrade kulture, zgrade gradske uprave i mjesne samouprave, domovi za starije osobe) planirana je investicija od 805 milijuna kuna. Pri tome koriste se i drugi izvori financiranja osim proračunskih sredstava kao što su EU fondovi i povoljna kreditna sredstva, a do sada je ugovoreno sufinanciranje iz nacionalnog i EU fondova za 45 zgrada u iznosu od 162 milijuna kuna. Sa integralnim pristupom, realizirane su energetske obnove na 49 zgrada što je rezultiralo smanjenom potrošnjom energije za cca 14.000 MWh/godišnje, smanjenom emisijom CO2 za više od 3.000 tona godišnje, kao i ostvarenim financijskim uštedama za cca 7.100.000,00 kuna /godišnje.
 
      Tehnička škola Ruđera Boškovića prije i poslije energetske obnove
 
Za energetsku obnovu višestambenih zgrada, važan je poticaj sufinanciranje radova u iznosu 60% iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. U ime suvlasnika, na Poziv MGPU-a od 17.10.2016., upravitelj zgrada GSKG d.o.o., podnio je 37 projektnih prijedloga energetske obnove višestambenih zgrada ukupne procijenjene vrijednosti nešto veće od 111 milijuna kuna, a svi prijedlozi prihvaćeni su za dodjelu bespovratnih sredstava. U konačnici, sklopljeni su ugovori za 32 zgrade, a  GSKG d.o.o., kao Prijavitelj i voditelj projekata na predmetnom natječaju do danas je uspješno završio energetsku obnovu 30 višestambenih zgrada, dok su preostale 2 trenutno u radovima. Cjelokupni iznos projekta obnovljenih zgrada iznosi oko 98,7 milijuna kuna, a uključuje iznose radova energetske obnove, stručni i projektantski nadzor, koordinatora zaštite na radu, izradu početnog i završnog certifikata te glavnog projekta. Za zatvaranje cjelokupne financijske konstrukcije, GSKG d.o.o. je osigurao suvlasnicima povoljnije kreditiranje putem Zagrebačke banke uz rok otplate do 15 godina.

   
Višestambena zgrada Iblerov trg 7 prije i poslije energetske obnove
 
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja najavilo je novi Poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada. Već je preko 60 zgrada pokazalo interes za prijavu na poziv putem GSKG d.o.o., a kako bi se tome pristupilo, većina suvlasnika o tome treba donijeti Odluku. 
Najbitnije informacije vezane uz natječaj su:
- odabrani projekti moraju osigurati minimalno 50% ušteda u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe energetske obnove,
- bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu trajnog Poziva (najbrži prst),
- raspoloživa bespovratna sredstva Državnog proračuna Republike Hrvatske, osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj, za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 152.000.000,00 kuna s mogućnosti povećanja istih,
- putem informatičkog sustava eFondovi predavat će se cjelokupna dokumentacija prijava i odvijati sva komunikacija tijekom provedbe projekta,
- prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva mogu biti ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnik) u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika višestambene zgrade,
- rok za podnošenje projektnih prijedloga počinje najranije 45 kalendarskih dana od objave Poziva (dan odobrenja dokumentacije Poziva od strane čelnika Upravljačkog tijela u sustavu eFondovi) nakon čega slijedi automatska objava na javnom portalu sustava, a ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima i kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva
Vijesti