Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Stručni skup studenata „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj“

U organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, 8. Zagrebački energetski tjedan započeo je održavanjem Stručnog skupa studenata pod nazivom „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj“. 
1/10
U organizaciji Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, 8. Zagrebački energetski tjedan započeo je održavanjem Stručnog skupa studenata pod nazivom „Mi imamo rješenja: vizije novih generacija za zeleni, održivi razvoj“. Dana 8. svibnja 2017. u prostorijama Starogradske vijećnice Grada Zagreba, spomenuti Skup okupio je brojne cijenjene stručnjake, predstavnike znanstvenih institucija, studente, znanstvene novake, kao i svu zainteresiranu javnost.

U suradnji sa Sveučilištem u Zagrebu te šest prestižnih zagrebačkih fakulteta - Fakultetom elektrotehnike i računarstva, Fakultetom strojarstva i brodogradnje, Arhitektonskim fakultetom, Građevinskim fakultetom, Fakultetom prometnih znanosti te Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom, Grad Zagreb je organizacijom ovakvog događanja doprinio stvaranju idealne prilike za predstavljanje i poticanje inovativnih ideja, radova i projekata znanstvenih novaka i studenata koji svojim trudom i znanjem mijenjaju našu budućnost. Već tradicionalni Stručni skup studenata Zagrebačkog energetskog tjedna ima za cilj potaknuti nove generacije da svojim aktivnim djelovanjem, provedbom vlastitih ideja te inovativnih koncepata i projekata u području energetike i zaštite okoliša stvaraju pozitivne promjene u zemlji i svijetu.

Skup je otvoren uvodnim govorom gospođe Jelene Pavičić Vukičević, koja se u ime gradonačelnika Grada Zagreba, gospodina Milana Bandića, obratila svim prisutnima. Također, sudionicima Skupa u uvodnom dijelu obratili su se i predstavnici fakulteta i Sveučilišta u Zagrebu: gospođa Nina Štirmer, prodekanica Građevinskog fakulteta, gospodin Tomislav Josip Mlinarić, prodekan Fakulteta prometnih znanosti, gospodin Krunoslav Šmit, dekan Arhitektonskog fakulteta, te gospodin Miljenko Šimpraga, prorektor za inovacije, transfer tehnologije i komunikacije, Sveučilišta u Zagrebu. Uvodni govornici istaknuli su važnost uloge i odgovornosti novih generacija u procesu održivog razvoja te potrebu za aktivnim i brzim djelovanjem.

Izrazito bogat i kvalitetan program Skupa dotaknuo se tema kao što su: električna vozila pogonjena zelenom energijom (Ivan Pavić, Fakultet elektrotehnike i računarstva), potrošnja energije u prometu u usporedbi s mogućim promjenama u zastupljenosti nemotoriziranog prometa u Gradu Zagrebu (Alen Pavlić Ravšer i Tomislav Starčević, Fakultet prometnih znanosti), sunčana elektrana Laboratorija za energetska postrojenja FSBa (Doria Marciuš, Fakultet strojarstva i brodogradnje), urbana regeneracija - zgrada s više ugodnosti (Velimir Benić i Dora Rubin te Luka Vučković i Lovre Predovan, Arhitektonski fakultet), inovativna metoda korištenja testa toplinskog odaziva tla za određivanje prinosa geotermalnih bušotinskih izmjenjivača topline (Kristina Strpić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet), hi-tech materijali za gradnju energetski učinkovitih zgrada (Mirna Bugarin, Građevinski fakultet), učinkovitost dizalica topline zrak-voda i njihova primjena (Matej Đuranović i Franjo Novosel, Fakultet strojarstva i brodogradnje), vizija obnove zapuštene zgrade (Matea Baričević, Građevinski fakultet), modeliranje hibridnog sustava geotermalne dizalice topline i kotla na prirodni plin u funkciji klimatskih parametara grada Zagreba (Boris Klabučar, Rudarsko-geološko-naftni fakultet), mikromreže temeljene na obnovljivim izvorima energije (Mateo Beus, Fakultet elektrotehnike i računarstva), odabir optimalnih ruta električnog vozila s obzirom na konfiguraciju terena (Leo Tišljarić i Dominik Cvetek, Fakultet prometnih znanosti).

Ovogodišnji Stručni skup pokazao je da nove vizije, kreativne ideje, pozitivna energija i odlučnost mogu značajno doprinijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva racionalnog gospodarenja energijom, ostvarenja energetskih i financijskih ušteda, smanjenja emisije stakleničkih plinova i poticanja održivog gospodarskog razvoja.

PREZENTACIJE:
 1. Ivan Pavić, Fakultet elektrotehnike i računarstva - "Električna vozila pogonjena zelenom energijom“
 2. Alen Pavlić Ravšer i Tomislav Starčević, Fakultet prometnih znanosti - „Analiza potrošnje energije u prometu u usporedbi s mogućim promjenama u zastupljenosti nemotoriziranog prometa u Gradu Zagrebu„
 3. Doria Marciuš, Fakultet strojarstva i brodogradnje - „Sunčana elektrana Laboratorija za energetska postrojenja FSBa“
 4. Velimir Benić i Dora Rubin, Arhitektonski fakultet - „Urbana regeneracija - zgrada s više ugodnosti 2017., Madrid“
 5. Kristina Strpić, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - „Nova inovativna metoda korištenja testa toplinskog odaziva tla (TRT) za određivanje prinosa geotermalnih bušotinskih izmjenjivača topline“
 6. Mirna Bugarin, Građevinski fakultet - „Hi-tech materijali za gradnju energetski učinkovitih zgrada“
 7. Luka Vučković i Lovre Predovan, Arhitektonski fakultet - „Urbana regeneracija - zgrada s više ugodnosti 2017., Madrid“
 8. Matej Đuranović i Franjo Novosel, Fakultet strojarstva i brodogradnje - „Učinkovitost dizalica topline zrak-voda i njihova primjena“
 9. Matea Baričević, Građevinski fakultet - „Vizija obnove zapuštene zgrade u školu G0EZ„
 10. Boris Klabučar, Rudarsko-geološko-naftni fakultet - „Modeliranje hibridnog sustava geotermalne dizalice topline i kotla na prirodni plin u funkciji klimatskih parametara grada Zagreba“
 11. Mateo Beus, Fakultet elektrotehnike i računarstva - „Mikromreže temeljene na obnovljivim izvorima energije“
 12. Leo Tišljarić i Dominik Cvetek, Fakultet prometnih znanosti - „Odabir optimalnih ruta električnog vozila s obzirom na konfiguraciju terena"
Vijesti