Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Gradonačelnik Milan Bandić, Grad Zagreb i ZET - Ambasadori alternativnih goriva 2016.

Vijeće Koordinacije za alternativna goriva Jadransko-jonske regije, dodijelilo je počasni naziv-znak izvrsnosti „Ambasador alternativnih goriva 2016.“ gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću i Gradu Zagrebu.
Vijeće Koordinacije za alternativna goriva Jadransko-jonske regije, analizirajući dosadašnje aktivnosti i projekte koji su realizirani na području alternativnih goriva u skladu s Direktivom 94/14 EU, dodijelilo je počasni naziv-znak izvrsnosti „Ambasador alternativnih goriva 2016.“ gradonačelniku Grada Zagreba Milanu Bandiću i Gradu Zagrebu kao promicateljima vrijednosti koje proizlaze iz stvarne i oživotvorene primjene smjernica Europske unije, dekarbonizaciji prometnog sustava primjenom ekološko prihvatljivih goriva, povećanju energetske i okolišne učinkovitosti i smanjenju emisije stakleničkih plinova.

Tijekom međunarodnog Foruma & Medijskog festivala pod nazivom “Alternativna goriva 2016.”, dodijeljena su 44 počasna naziva i diplome pravnim i fizičkim osobama koje su svojim djelovanjima na ovom području zaslužno stekle naziv ambasadora alternativnih goriva. Jedan od počasnih naziva – znaka izvrsnosti, Ambasadora alternativnih goriva 2016. dobio je i ZET, a priznanje je preuzela voditeljica Podružnice, Ljuba Žgela.

Dani alternativnih goriva i 14. LPG Summit jadransko-jonske Euroregije (geografski: Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija i Grčka), najveći takve vrste u ovom dijelu Europe, održan je od 30. studenoga do 2. prosinca u Stubičkim Toplicama. Organizator je tvrtka EURO Energy, suorganizator Hrvatska gospodarska komora, a sve pod pokroviteljstvom Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja i Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Više od 200 sudionika iz 29 zemalja tijekom rasprava o aktualnim temama donijelo je zaključke o trendovima gospodarskog razvoja tog sektora.

Sudjelujući na Forumu „Alternativna goriva – jučer, danas i sutra“. ZET-ova dosadašnja iskustva u korištenju CNG goriva predstavili su Dinko Butković i Helena Karara Herceg.

Naglasili su da su se Grad Zagreb i podružnica ZET, Zagrebačkog holdinga, prvi u Hrvatskoj odvažili nabaviti ekološki prihvatljivija vozila, autobuse na pogon prirodnim stlačenim plinom, prvenstveno kao doprinos ekološki održivom razvoju, ali i smanjenju troškova poslovanja. Punih 125 godina iskustva u prijevozu putnika, visoka kvaliteta usluge javnog prijevoza, zahtjevi za poboljšanjem kvalitete zraka kroz smanjenje emisije ispušnih plinova, kao i obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova, bili su odlučujući pri donošenju odluke.

Studija opravdanosti uvođenja plina kao goriva za vozila GKG, prethodnika Zagrebačkog holdinga, napravljena je 2006. uz poseban osvrt na vozila u javnom gradskom prijevozu putnika, odnosno uključivanje autobusa na prirodni stlačeni plin (CNG) u vozni park ZET-a. Uvođenje novih autobusa u promet nije uključivalo samo novu vrstu goriva, već i nove tehnologije pogonskih motora autobusa, standarda EEV za solo i zglobne autobuse te Euro VI normi za minibuseve koji su zamijenili rashodovane autobuse s motorima standarda Euro II i Euro III.

Danas ZET u voznom parku ima 76 plinskih gradskih niskopodnih autobusa, i to od 2009. 40 zglobnih i 20 klasičnih autobusa te od 2015. još 16 mini autobusa.

Prirodni plin jedan je od nositelja energije danas, s dobrom perspektivom i za budućnost. Opskrba preko europske plinovodne mreže pokriva već sada gotovo cijeli prostor Republike Hrvatske. Prirodni plin prije svega ekološki je gotovo idealno pogonsko gorivo jer pri njegovu sagorijevanju u motoru vozila gotovo i nema emisija čestica, a ispušni su plinovi bez mirisa. Reguliranim ispuhom autobusi pokretani prirodnim stlačenim plinom smanjuju emisiju štetnih plinova u atmosferu na krajnje niske vrijednosti, a svakako najvažnije je ono dušikovog oksida (NOx) za 95%, ugljičnog dioksida (CO2) za 25%, ugljikovodika (HC).

Uvođenjem CNG autobusa koji godišnje prijeđu 3.800.000 kilometara i potroše 2.000.000 kilograma plina, smanjena je godišnja emisije CO2 za oko 3500 tona.

Autobusi ZET-a od 2013. pune se u autobusnom pogonu Podsused u vlastitoj punionici stlačenog prirodnog plina. Razvojni planovi govore o povećanju broja vozila, ali i gradnji druge punionice u istočnom dijelu grada, čime će Grad Zagreb i ZET još jednom dokazati kako su potpuno ekološki svjesni.


Vijesti