Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Energetski festival projekta EnVision'2020

Od 29. rujna do 04. listopada 2014. u Sofiji (Bugarska) održan je Energetski festival projekta „EnVision'2020“.

Od 29. rujna do 04. listopada 2014. u Sofiji (Bugarska) održan je Energetski festival projekta „EnVision'2020“– Energy Vision 2020 for South East European Cities, u sklopu kojeg je održana međunarodna konferencija i šesti međunarodni sastanak partnera i upravnog odbora projekta. Domaćin sastanka bio je grad Sofija, a Grad Zagreb je na festivalu predstavljala Željka Puškarić iz Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.


Završna konferencija održana je 02. listopada 2014., na kojoj su predstavnici Bugarske dali pregled stanja i trendova u području energetike u gradu Sofiji, kao i u cijeloj Bugarskoj. Domaćini su ukratko predstavili projekt EnVision'2020 i upoznali prisutne s bugarskom strategijom u području energetske učinkovitosti. U nastavku je bilo riječi o europskom kontekstu energetske učinkovitosti u skladu s Inicijativom Povelje Gradonačelnika (Covenant of Mayors Initiative) te je predstavljena prekogranična usporedba pokazatelja energetske učinkovitosti. U drugom dijelu predstavnici ARC Fonda – Fonda za istraživanje i komunikacije grada Sofije, zajedno s predstavnicima SOFENE - Energetske agencije Grada Sofije, održali su okrugli stol na temu: Provođenje Strategije energetske učinkovitosti: metodologija projekta EnVision'2020, dobre prakse i tzv. foresight. Tijekom rasprave koja je uslijedila, predstavnica Grada Zagreba Željka Puškarić iznijela je pozitivne učinke implementacije projektnih aktivnosti na podizanje svijesti o važnosti povećanja upotrebe obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i novih perspektivnih tehnologija u gradu Zagrebu te prednosti uključivanja svih relevantnih dionika u kreiranje krajnjeg rezultata projekta – pojedinačnih Tehnoloških planova za svaki grad/regiju sudionika projekta.


Drugog dana konferencije održan je šesti međunarodni sastanak partnera i upravnog odbora projekta na kojem je predstavnica Grada Zagreba prezentirala rezultate Radionice mapiranja ključnih energetskih tehnologija u gradu Zagrebu i ujedno predstavila sažetak svih do sada provedenih aktivnosti ukazujući na preostale aktivnosti koje je potrebno implementirati u sklopu radnog paketa broj 6 do završetka projekta, kao i nužnost poštivanja rokova, a sve kako bi se na vrijeme postigli očekivani rezultati. Nakon prezentacije nastavljena je rasprava i dogovoreno je kako će svi partneri svoje nacrte Tehnoloških planova, zajedno s pripadajućim implementacijskim planovima, staviti na javnu raspravu, odnosno objaviti na svojim web stranicama, kako bi se uključio što veći krug relevantnih dionika. U okviru radnog paketa 7 koji se odnosi na koordinaciju zajedničke politike za lokalne odgovore na globalne izazove dogovoreno je kako će se za radionicu međusobne razmjene znanja, koja se planira održati u Mariboru (Slovenija), pripremiti političke preporuke za sve gradove/regije sudionike projekta, vezane uz energetsku potrošnju i to s naglaskom na obnovljive izvore energije i energetsku učinkovitost. U nastavku je predstavnica Grada Potenze (Italija), Giuliana Caponigro, predstavila sažetak do sada provedenih komunikacijskih aktivnosti i pokazatelja uspješne diseminacije projektnih rezultata.


U završnom dijelu konferencije održan je sastanak upravnog odbora projekta, tijekom kojeg su domaćini prezentirali financijsko stanje projekta, odnosno postotak apsorpcije financijskih sredstava svakog partnera pojedinačno te ukupni financijski napredak cijelog projektnog konzorcija. Na kraju je postignut sporazum oko preostalih aktivnosti partnera na projektu te su definirani rokovi njihovog izvršenja. Ujedno je dogovoreno održavanje dvije radionice međusobne razmjene znanja: 06.11.2014. u Fermu (Italija) i 20.11.2014. u Mariboru (Slovenija).


Nositelj projekta je Grad Sofija, a na projektu sudjeluje ukupno 10 partnera iz 7 europskih zemalja: Bugarske, Rumunjske, Slovenije, Grčke, Italije, Njemačke i Hrvatske. Glavni ciljevi projekta obuhvaćaju izradu pojedinačnih energetskih tehnoloških planova i smjernica za gradove partnere kako bi se omogućila provedba energetske politike EU u skladu s EU2020 ciljevima.

Više informacija o projektu „EnVision'2020“ možete pronaći na službenoj stranici: www.en-vision2020.eu.                                                      

Vijesti