Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Sat za "Klimu i energiju"

Trećeg dana Zagrebačkog energetskog tjedna u svim srednjim školama Grada Zagreba održan je sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa.
Trećeg dana Zagrebačkog energetskog tjedna u svim srednjim školama Grada Zagreba održan je sat nastave učenicima prvih razreda na temu potrebe energetskih ušteda, racionalnog korištenja energije, borbe protiv globalnog zatopljenja i prilagodbe klimatskim promjenama izazvanih djelovanjem čovjeka i njegovim utjecajem na korištenje prirodnih energetskih resursa. Na predavanjima su se učenici koristili priručnikom „Klima i energija“.

Društvo građevinskih inženjera Zagreb je u svojim prostorijama organiziralo stručni seminar koji je okupio stručnjake s područja građevine, arhitekture i strojarstva i na kojem su se prezentirali pregledi europske i nacionalne regulative u području energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite, energetskog certificiranja zgrada te sustava grijanja i hlađenja; primjena računalnog programa za energetsko certificiranje zgrada te principi projektiranja zgrada i njihovih dijelova u smislu energetske učinkovitosti, toplinske i zvučne zaštite te tehničkih sustava s alternativnim izvorima energije. Predavači na seminaru su bili mr. sc. Nada Marđetko-Škoro, dipl. ing. građ., prof. dr. sc. Jasenka Bertol-Vrček, dipl. ing. arh., dr. sc. Zoran Veršić, dipl. ing. arh., mr. sc. Ivan Cetinić, dipl. ing. stroj., Željko Sušić, dipl. ing. arh. i Mateo Biluš, dipl. ing. arh.

U velikoj dvorani Novinarskog doma, Podružnica Gradsko stambeno komunalno gospodarstvo Zagrebačkog holdinga predstavila je postupak energetskog pregleda, izdavanja energetskog certifikata i mjere za poboljšanje energetskih svojstava zgrada, a sve kako bi efikasnije koristili energiju, živjeli kvalitetnije i plaćali manje. Predavači Jelena Kremeljaš iz UNDP Hrvatska, Željka Hrs Borković iz EIHP i Gorgana Pokrajčić iz GSKG prisutnima su prezentirale na temu gospodarenje energijom u zgradarstvu, provedbi energetske certifikacije i potencijalu energetske obnove zgrada u RH te energetskoj učinkovitosti u zgradama.

Na Tribini Grada Zagreba tvrtke „Piraex“ i „Nabla Slavonija“ svojim prezentacijama „LED rasvjeta i inteligentni sustavi upravljanja“ i „Fotonaponski sustavi“ predstavile su razvoj i upotrebu LED rasvjete, razvoj fotonapona, i komponenti fotonaponskog sustava, ekonomsku isplativosti fotonapona u Hrvatskoj te pregled izgrađenih fotonaponskih elektrana u Hrvatskoj. Tvrtka „Telektra“ je svojom prezentacijom „Energetski učinkovita rasvjeta – velike potencijalne uštede u javnim objektima“ predstavila kratak osvrt na projektiranje rasvjete interijera, sa naglaskom na energetsku učinkovitost korištenjem suvremenih i najučinkovitijih tehnologija, osvrnuti će se na suvremene i najefikasnije izvore svjetlosti, predspojne naprave, sustave upravljanja rasvjetom te projektiranje umjetne rasvjete sa optimalnim korištenjem dnevnog prirodnog svjetla.

Tvrtka „HEP ESCO“ otvorila je svoja vrata za stručne posjete grupa u cilju prezentacije mogućnosti korištenja ESCO modela financiranja realizacije projekata energetske učinkovitosti.
Vijesti