Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Trening „Energetska učinkovitost u zgradama javnog sektora“ u okviru projekta TRACE

Na Tribini Grada Zagreba 04. srpnja 2014., u okviru projekta TRACE, održani su trening i edukativna radionica na temu „Energetska učinkovitost u zgradarstvu“.
1/18

Na Tribini Grada Zagreba 04. srpnja 2014., u okviru projekta TRACE, održani su trening i edukativna radionica na temu „Energetska učinkovitost u zgradarstvu“. Trening je održan u cilju jačanja administrativnih kapaciteta i pružanja stručnih informacija djelatnicima jedinica lokalne samouprave. Uz organizatora Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj Grada Zagreba, kao suorganizatori i glavni predavači bili su predstavnici Energetskog instituta „Hrvoje Požar“. Na treningu su sudjelovali predstavnici: Grada Zagreba (Ured gradonačelnika, Služba za mjesnu samoupravu, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada Zagreba, Gradski ured za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, Gradski ured prostorno uređenje, izgradnju Grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet, Ured za javnu nabavu, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj), Grada Velike Gorice i EIHP-a.

 

U ime Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj uvodni i pozdravni govor održala je Melita Borić, pomoćnica pročelnika, koja je ujedno prisutne upoznala i s osnovnim informacijama i provedbom projekta TRACE te EU ciljevima 20/20/20.

 

Program je nastavljen prezentacijom Margarete Zidar iz Energetskog instituta Hrvoje Požar pod nazivom "Uvod u energetsku učinkovitost" kojom su predstavljeni osnovni principi energetske učinkovitosti vezani za postojeću potrošnju energije i potencijal ostvarivanja ušteda, učinkovitih standarda gradnje, definicije troškovno-optimalnih mjera energetske učinkovitosti te projekcije energetske učinkovitosti u uslugama, javnom sektoru i kućanstvima do 2050. U dijelu koji se odnosio na legislativu u EU i RH u području zgradarstva, Margareta Zidar je predstavila osnovne zahtjeve EU zakonodavstva u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu (Direktiva o energetskoj učinkovitosti 2012/27/EU) i usklađenosti HR zakonodavstva s EU zakonodavstvom (ZUKE NN152/08,55/12; Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru NN 69/12; Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada NN 81/12,29/13,78/13; Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju NN 48/14; nacionalni program i za energetsku učinkovitost i dr.). Tijekom prezentacije istaknute su obveze lokalnih samouprava koje proizlaze iz navedenih direktive, zakona i pravilnika.

 

Prezentaciju o primjerima energetske obnove zgrada održali su Toni Borković i Matija Vajdić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar te u njima su predstavili primjere koji mogu biti razmatrani pod energetskom obnovom kao opravdani troškovi: sustavi grijanja prostora i potrošnje tople vode; sustavi hlađenja i prozračivanja; fotonaponski kolektori; unutarnja rasvjeta; centralno upravljanje KGH sustavima, sustav daljinskog očitanja potrošnje energije i vode. Ujedno je prezentiran i praktičan primjer energetske obnove zgrade (Ekonomski institut u Zagrebu) počevši od energetskog pregleda zgrade do projekta obnove zgrade te primjera energetske obnove zgrada vezanih za monitoring i verifikaciju ušteda i to na konkretnim primjerima energetske obnove zgrada pod zaštitom kulture (obnova zgrade (Vitićev neboder) u Laginjinoj ulici i obnova zgrade (Drveni neboder) na Iblerovom trgu. Također su prezentirane i neke novine u području robotizacije gradnje te novih građevinskih materijala.

 

Temu o financiranju projekata energetske učinkovitosti predstavili su Marko Karan i Matija Vajdić iz Energetskog instituta Hrvoje Požar. U prezentaciji su opisali ekonomiku i načine financiranja projekata energetske učinkovitosti. Pojašnjeno je zašto ulagati u energetsku učinkovitost, koja je ekonomika, načini financiranja kao i izvori financiranja projekata energetske učinkovitosti te koje su barijere široj implementaciji projekata energetske učinkovitosti.

 

Na kraju programa održane su edukativne radionice na teme „Energetski učinkovito upravljanje zgradom“ i „Sudionici procesa energetske obnove zgrada“ u kojima su sudionicima podijeljene uloge za simulacije postupaka i odlučivanja po navedenim temama radionica. Rad se je provodio u tri grupe, a svaka grupa je međusobnu provedenu raspravu zaključno predstavila svim sudionicima.

 

Projekt „Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency“ (TRACE) sufinanciran je od strane South East Europe (SEE) programa. Nositelj projekta je Grad Pireus (Grčka), a na projektu sudjeluje ukupno 13 partnera iz 9 europskih zemalja. Opći cilj projekta je pružiti potrebnu potporu lokalnim i regionalnim upravama u SEE da razviju, podrže i unaprijede politike i mehanizme za poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama te omogućiti razmjenu iskustava, znanja i dobre prakse kao i provedbu zajedničkih akcija, uključujući i izgradnju kapaciteta za izvršitelje unutar regionalne uprave u cilju obuke za provedbu promotivnih aktivnosti za promoviranje EE u zgradama.

 

Više informacija o projektu možete pronaći na službenoj stranici www.see-trace.eu.

 

 

           

Vijesti