Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Seminar, radionica i studijski obilasci za partnere projekta „TRACE“

U okviru projekta TRACE u Beču su od 28.-30. travnja 2014. održani seminar, radionica i studijski obilasci za partnere projekta.
1/9

U okviru projekta TRACE u Beču su od 28.-30. travnja 2014. održani seminar, radionica i studijski obilasci za partnere projekta. U ime Grada Zagreba na sastancima su sudjelovale Melita Borić, pomoćnica pročelnika i Sanja Malnar Neralić, viša stručna savjetnica pročelnika Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj.

Na seminaru partnera projekta TRACE prezentirani su i analizirani rezultati: zemalja partnera, Austrijske regionalne energetske agencije DECA, Bečkog gradskog istraživačkog centra i laboratorija te službe za certifikaciju i EIB-a na temu energetske učinkovitosti i uloge regionalne i lokalne uprave u provedbi iste u sektoru zgradarstva.

Nakon sastanka organiziran je stručni obilazak Postrojenja za tretiranje otpadnih voda (korištenje topline iz otpadnih voda) i Toplane na biomasu u Amstettenu. Usporedno s posjetom, organizirana je i tematska radionica vezana za metodologiju treninga budućih trenera u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

Zadnji dan posjeta organizirani su: studijski posjet Bečkom fakultetu za ekonomiju i poslovanje (primjer energetske učinkovitosti i zelene gradnje), posjet Postrojenju sustava za centralno hlađenje te posjet Bečkoj energetskoj kući kao primjeru komunikacije i povećavanja svijesti građana o energetskim pitanjima.

Grad Zagreb provodi projekt „Transnational cooperation for the improvement of buildings energy performance and efficiency“ (TRACE) koji je sufinanciran od strane South East Europe (SEE) programa. Na projektu sudjeluje ukupno 13 partnera iz 9 europskih zemalja. Cilj projekta TRACE je davanje potpore lokalnoj i regionalnoj administraciji Jugoistočne Europe u važnoj ulozi koju imaju u razvoju i napredovanju politika i mehanizama u poboljšanju energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Nastojanje za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada (20% do 2020.) u javnom i privatnom sektoru kao i dosezanje zacrtanih EU ciljeva (u okviru energetske strategije Europa 2020 kao i izmjenama i dopunama EPBD (Directive 2010/31/EU)), ostvarivo je jedino uz aktivno sudjelovanje i uključivanje regionalnih i lokalnih vlasti. Projekt TRACE doprinosi razmjeni znanja, iskustava i primjera dobrih praksi te jačanju partnerstva na svim razinama vlasti, ujedno daje i mogućnost za primjenu strategija EU prema energetski učinkovitijem zgradarstvu.


Više informacija o projektu TRACE na službenoj stranici www.see-trace.eu.
 

           


Vijesti