Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Informacija o povišenim koncentracijama lebdećih čestica PM10 u Gradu Zagrebu

Gradu Zagrebu je pristup informacijama o kvaliteti zraka sa mjernih postaja Zagreb-1, Zagreb-2 i Zagreb-3, koje su dio državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka omogućen preko Informacijskog sustava zaštite zraka (ISZZ), dostupnog na portalu Kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj, što ga vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

U  Informacijskom sustavu zaštite zraka (ISZZ), u 2020. godini zabilježene su visoke vrijednosti satnih koncentracija lebdećih čestica PM10 zbog čega je na određenim mjernim postajama, osobito na mjernoj postaji Zagreb-3, evidentirano prekoračenje propisane 24-satne granične vrijednosti od 50 µg/m, indeks kvalitete zraka loš ili vrlo loš.

Stoga su o trenutnim rezultatima mjerenja i stanju kvalitete zraka na području Grada Zagreba obaviješteni nadležni Gradski ured za zdravstvo i Nastavni zavod za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar, koji su preporuke u svrhu sprečavanja akutnih i dugoročnih negativnih utjecaja umanjene kvalitete zraka na zdravlje populacije objavili na internetskim stanicama na http://www.stampar.hr/hr/preporuke-za-stanovnistvo-grada-zagreba-vezano-za-povisene-satne-vrijednosti-lebdecih-cestica-u, odnosno https://www.zagreb.hr/kvaliteta-zraka/499.

 

Vijesti