Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Forum „Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi“ u gradu Duga Resa

U sklopu projekta "Energy for Mayors", Grad Zagreb zajedno sa hrvatskim gradovima koji su uključeni u projekt, organizirao je prvi energetski forum.
U prostorijama Gradske uprave grada Duga Resa 11. listopada 2011. održan  je energetski forum na temu „ Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi“. Ujedno, to je prvi energetski forum koji organizira Grad Zagreb zajedno sa hrvatskim gradovima koji su uključeni u projekt Energy for Mayors sufinanciranim iz programa Intelligent Energy Europe (IEE). Glavni cilj Foruma je povezivanje svih dionika koji zajedničkim promišljanjem stvaraju dobre pretpostavke za međusobnu suradnju i mobiliziranje temeljnih resursa u postizanju održivog energetskog razvoja grada. U radu Foruma sudjelovali su predstavnici lokalne uprave, obrazovnih i stručnih institucija te raznih strukovnih tvrtki i poduzeća.  
 
Uvodnu riječ održao je zamjenik gradonačelnika, gosp. Mijo Bišćan, istaknuvši da je Grad Duga Resa 17. studenog 2009. prihvatio inicijativu Europske komisije Sporazum gradonačelnika (Covenant of Mayors) te da je u procesu prihvaćanja Akcijskog plana energetski održivog razvoja grada.
 
U prvom dijelu programa Foruma predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj gđa. Melita Borić i gosp. Matko Ugrin, upoznali su sudionike sa značajem Covenant of Mayors kao i sa ciljevima projekta Energy for Mayors i aktivnostima koje provode partneri na projektu.  Nakon toga, održali su prezentaciju Uvod u SWOT analizu  koja je znanstveno prihvaćena metoda u određivanju vizije, ciljeva i mjera kod izrade strategija razvoja. Pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, komunalno gospodarstvo, zaštitu okoliša i imovinu grada Duga Resa gosp. Mladen Rakočević prezentirao je energetski potencijal izgradnje malih hidroelektrana rekonstrukcijom postojećih mlinica na rijeci Mrežnici kojim bi se značajno utjecalo na energetsku opskrbu grada Duga Resa iz obnovljivih izvora energije.
 
U drugom dijelu programa Foruma, sudionici su aktivno sudjelovali u izradi SWOT analiza za energetski sektor te analizirali i definirali snage, slabosti, prilike i prijetnje po tematskim cjelinama Funkcija, Resursi, Društvo, Upravljanje.
 
U završnom dijelu Foruma, predstavnica Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske gđa. Vesna Kolega prezentirala je presjek najvažnijih rezultata o energetskoj potrošnji i emisijama CO2 za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete iz prijedloga Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Duga Resa.
 
Zaključno, sudionici su bili zadovoljni radom Foruma, posebice što su prepoznati mogući potencijali za održivi energetski razvoj grada Duga Resa kao što su primjena obnovljivih izvora energije vode i biomase, eksploatacija biomase i izgradnja postrojenja na biomasu (drvo, briketi, peleti), korištenje solarnih i fotonaponskih sustava u javnom i privatnom sektoru, ulaganje u revitalizaciju industrijskih pogona, razvijanje sustava za subvencioniranja obnovljivih izvora energije od grada Duga Resa, izrada strategije primjene biomase u kućanstvima, postizanje energetske neovisnost grada, kao i poticanje mjera energetske učinkovitosti u javnom i privatnom sektoru.
 
Slijedeći Forum održati će se u gradu Slunju 17. listopada 2011.                     

Vijesti