Pretraživanje

Najtraženiji pojmovi

Forum „Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi“ u gradu Slunju

U sklopu projekta "Energy for Mayors", Grad Zagreb zajedno sa gradom Slunjom organizirao je drugi energetski forum.

       

U prostorijama Gradske uprave grada Slunja 17. listopada 2011. održan je  drugi energetski forum na temu „Analiza energetskog sektora u lokalnoj samoupravi“ koji organizira Grad Zagreb zajedno sa hrvatskim gradovima koji su uključeni u projekt Energy for Mayors sufinanciranim iz programa Intelligent Energy Europe (IEE). Glavni cilj Foruma je povezivanje svih dionika koji zajedničkim promišljanjem stvaraju dobre pretpostavke za međusobnu suradnju i mobiliziranje temeljnih resursa u postizanju održivog energetskog razvoja grada. U radu Foruma sudjelovali su predstavnici lokalne uprave, obrazovnih i stručnih institucija te raznih strukovnih tvrtki i poduzeća. 

Uvodnu riječ je održao predstavnik grada Slunja gosp. Nikola Japunčić rekavši kako je organizacijska struktura u energetskom sektoru vrlo dobra i da postoji kvalitetna međusobna suradnja, no da se zbog nedostatnih sredstava samog Grada energetika potiče na razini županije. Također je napomenuo da Slunj primjenjuje svoj akcijski plan, da se mjere energetske učinkovitosti provode zamjenom stolarije na zgradi Gradske Uprave, planiraju obnovu mlinica (koje bi u konačnici mogle služiti kao male hidroelektrane), imaju uspostavljen sustav prikupljanja i odvoza otpada te da su prirodni resursi važan faktor u njihovoj zajednici.

U prvom dijelu programa Foruma predstavnici Grada Zagreba, Gradskog ureda za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj gđa. Melita Borić i gosp. Matko Ugrin, upoznali su sudionike sa značajem Covenant of Mayors kao i sa ciljevima projekta Energy for Mayors i aktivnostima koje provode partneri na projektu.  Nakon toga, održali su prezentaciju Uvod u SWOT analizu  koja je znanstveno prihvaćena metoda u određivanju vizije, ciljeva i mjera kod izrade strategija razvoja. Voditelj odsjeka za gospodarstvo grada Slunja gosp. Viktor Smolčić prezentirao je analizu energetskog sektora, sektora zgradarstva, prometa i javne rasvjete grada Slunja. 

U drugom dijelu programa Foruma, sudionici su aktivno sudjelovali u izradi SWOT analiza za energetski sektor te analizirali i definirali snage, slabosti, prilike i prijetnje po tematskim cjelinama Funkcija, Resursi, Društvo, Upravljanje.

U završnom dijelu Foruma, predstavnik Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske g. Karlo Rajić prezentirao je presjek najvažnijih rezultata o energetskoj potrošnji i emisijama CO2 za sektore zgradarstva, prometa i javne rasvjete iz prijedloga Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Duga Resa.

Zaključno, sudionici su bili zadovoljni radom Foruma, posebice što su prepoznati mogući potencijali za održivi energetski razvoj grada Slunja.

Slijedeći Forum održati će se u gradu Ozlju 25. listopada 2011.
 


     

Vijesti